More

  13 ulver ble skutt i lisensfellingsperioden – mistanke om en ulovlig felling

  Mellom 1. oktober 2016 til 31. mars 2017 ble det felt åtte ulver på lisens utenfor ulvesonen her til lands. I tillegg ble ytterligere fem ulver belastet lisensfellingskvoten av andre årsaker.

  Tidsrommet mellom 1. oktober og 31. mars er den såkalte lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen. Rovviltnemndene fastsatte lisensfellingskvoten for ulv i fjor høst, og etter klagebehandling fastsatte Klima- og miljødepartementet lisensfellingskvoten for region 4 og 5 til fem individer utenfor ulvesonen og utenfor etablerte revir. Dette melder Miljødirektoratet.

  – Vi har fattet nye vedtak om lisensfellingskvote for ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 på bakgrunn av ny tilgjengelig kunnskap 16. januar og 22. mars i år, slik at den endelige kvoten for regionene ble totalt 10, skriver direktoratet på sine egne nettsider.

  I tillegg til lisensjakten blir all menneskeskapt avgang fra og med vedtak om lisensfellingskvoten ble fattet, belastes lisensfellingskvoten. Avgang i statistikken under inkluderer dermed lisensfelling, skadefelling og ulver felt/drept av andre årsaker.


  Første parentes viser til kvote fastsatt kun utenfor ulvesonen i region 4 og 5. Andre parentes viser til et kadaver fra et hundedyr som ble funnet høsten 2016. Etter genetiske analyser i januar 2017 ble dette verifisert som ulv. Denne utredes foreløpig som mistenkt ulovlig felling, og belastes dermed opprinnelig kvote for regionen, som da ble overskredet med ett dyr. Miljødirektoratets vurdering av ny kvote for lisensfelling 16. januar 2017 tok hensyn til kadaverfunnet.

  – Totalt ble åtte av de 13 ulvene som er belastet lisensfellingskvoten felt på lisens. Av de resterende fem er det tre skadefellinger, en mistenkt ulovlig felling og en felling i nødverge, melder Miljødirektoratet.

  Totalt for tidsrommet mellom 1. april 2016 og 31. mars 2017 ble det dokumentert 18 døde ulver i Norge. Av disse var tre skadefellinger, en mistenkt ulovlig felling og en død på grunn av sykdom før de respektive rovviltnemdene fattet vedtak om lisensfellingskvote.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles