Ord og uttrykkDel dette:

Her finner du noen ord og uttrykk det kan være verdt å forstå betydningen av. Som alt annet innen fisking er det sjelden to streker under svaret og mange meninger. Trua er kanskje viktigere enn å kunne lire av seg fancy strofer hos den lokale kjøpmannen.

 

Attraktorfiske

Er et begrep mange bruker rundt det motsatte av imitasjonsfiske. Altså fluene er til for å trigge et hugg, fremfor å imitere et fristende insekt. Laksefluer kan sier å være attraktorfluer i motsetning til tørrfluer som skal imitere et insekt.

 

Buzzer

En tørrflue som skal imitere en myggpuppe som gjerne henger litt under vannfilmen.

 

Dun

Etter at døgnflua har klekket kalles den dun. Gjenkjennelig med at vingene står opp.

 

Døgnflue

Døgnfluer er en den soleklart viktigste insektsgruppen for de fleste fluefiskere. Ferdig klekkede døgnfluer, kalt duns, er for mange sommerens høydepunkt.

 

Det finnes over 2000 arter i verden, men kun 48 i Norge. Og av disse er det kun et fåtall som er viktig for den vanlige fluefiskern.

 Emerger

Engelsk for «Klekker» – et stadie ofte forbundet med døgflueklekking.

 

Fallskjerm

En betegnelse av tørrflueimitasjoner hvor vingene til døgnfluen imiteres med en hvit bundt stående rett opp.

 

Fjærmygg

Et veldig viktig insekt for en fluefisker, klekker i utgangspunktet hele året i isfrie områder.

 

Haletråd

Halen på et insekt, gjerne døgnfluer som har to eller tre. Vårfluer har eksempelvis ingen haletreåder.

 

Imago

Siste fasen av en døgnflue sitt liv kalles imago eller spinner. Nå skal den formere seg, for deretter å dø.

 

Imitasjon

En imitasjon er en etterlikning av et insekt, eksempelvis en døgnflue eller en vårflue.

 

Klekker

Døgnfluenymfens siste fase kalles ofte for «klekke»-fasen. Her har nymfene kommet seg opp til vannfilmen, eller rett under denne – og prøver å bryte igjennom overflaten samtidig som den kanskje feller siste rest av nymfeskallet. Fjærmygg gjør veldig mye av det samme.

 

Krokstørrelse

Størrelsen på imitasjonen. Jo høyre tall, jo mindre krok. Fra de store vulgata & danicaimitasjonene på #10, til små mygg og 2. generasjon beatis rhodani på #20/22

 

Landinsekter

En betegnelse for «andre» type imitasjoner enn tradisjonelle døgn- og vårfluer. Her finner du mange spennende insekter å imitere. Eksempelvis maur, øyenstikkere, mus og biller. Vel verdt å ha et eksemplar eller to i boksen hvis det skulle knipe.

 

Larve

Ofte en betegnelse for vårfluerlarver, altså en vårflues første stadie. Etter larvestadie følger puppestadie.

 

Nappvarsler

En fluefisker som fisker med nymfer eller opphengere av ulike slag, benytter gjerne en nappvarsler for å se når det hugger til i enden. En nappvarsler kan være en foam/skumgummi sak man setter på fortommen, eller t.o.m en tørrflue. Når denne varseleren blir trukket under vann, er det forhåpentligvis en fisk i andre enden.

 

Nymfe

Første stadie til en døgnflue. Viktig imitasjoner å ha i boksen.

 

Parachute

En type døgnflueimitasjon. Se «Fallskjerm»

 

Puppe

Puppestadiet til vårfluene er 2. fase i utviklingen av en vårflue. Og er et viktig stadie for en fluefisker å imitere.

 

Spinner

Etter dun stadie (voksen døgnflue) følger spinner fasen (eller imago). Da er da det er parringsfest og egglegging.

 

Spinnerfall

Etter at døgnfluene har gjort unna parringen, dauer de og faller ned på vannfilmen som en korsfestet godsak – spent spinner.

 

Streamer

En streamer er en imitasjon av en småfisk.

 

Sub-imago

Annet ord på «dun» stadiet for en døgnflue.

 

Tørrflue

Imitasjonsfiske som foregår over, i eller rett under overflaten. Enkelte fluefiskere tar kanskje begrepet litt langt og fisker kun tørt.

 

Vårflue

Vårfluer er energiske insekter som vi imiterer både som pupper og fullvoksne individer. Et must-have i flueboksen.

 

Våtflue

Våtfluer brukes ofte til flue og dupp, otring og liknende. Men som det er bevist er March Brown undervurdert.

Del dette:
Prev Døgnfluenes livssyklus
Next Hva er HOOKED.no?

Comments are closed.