More

  Tommy Egra

  Tommy Egra er en utrolig dyktig fisker og godt kjent i det norske fiskemiljøet. Jobber i fiskeavdelingen til Jakt & Friluft i Arendal og er kjent for sine artikler i både trykt presse og online medier. Tommy er en aktiv foredragsholder og har stor interesse for både foto og film. Han behersker mange fisketeknikker og har et rekke flotte fangster på samvittigheten.
  3 Posts

  Latest articles

  163,2k Followers
  Follow