Author Archives: hkdadmSik

Siken er slank med sølvblanke sider, mørk rygg og hvit buk. Halefinnen er dypt kløftet, og skjellene er ganske store. Munnen sitter ytterst på snuten, og er svakt overbitt. Hannen har vorter på hodet og ryggen i gytetida. Vanligvis har siken færre enn 40 gjeller. Den kan bli opptil 70 cm lang og 8-10 kg tung, men blir sjelden tyngre enn 1 kilo. De ulike bestandene varierer sterkt i størrelse, ofte kan også ulike varianter opptre innenfor samme bestand. Siken […]

Les mer

Mort

Morten har en sølvblank kropp med svart rygg, men sørven, og da spesielt på større individer, har et gyllent til bronsefarget skjær på kroppen. Morten har øyne med rød iris. I bleket vann kan iris fortone seg mer som oransje. Morten kan lett forveksles med sørv, men det er et par særpreg som skiller disse greit. Hos mort er bukfinnene plassert rett under forkant av ryggfinnen, men dem hos sørv er plassert foran ryggfinnen. Sørven har også et tydelig underbitt […]

Les mer

Lake

Laken er ein avlang fisk med lateral flattrykking på bakkroppen og relativt rund form framme. Fargen er som regel brun eller gul med svarte eller brune teikningar på oversidan, noko lysare på undersida. Lake er en fiskeart i brosmefamilien (en undergruppe av torskefisker som tidligere ble regnet til torskefamilien, noe enkelte fortsatt gjør). Lake er den eneste av denne gruppen som lever i ferskvann. Den finnes i Norge fra Østfold til Finnmark, med unntak av Nordland. Mjøsa har en stor […]

Les mer

Karuss

Karussen ligner sin nære slektning karpen, men er høyere i kroppsformen. Ryggfinnen er litt kortere enn karpens, og buet utover. Hodet er mer butt, og den mangler skjeggtråder. Den kan heller ikke skyte frem munnen. Vanligvis er karussen bronsefarget, men av og til forekommer nyanser i gull, grønnoliven eller mørk brun. En sjelden gang dukker det også opp oransje/svarte mutasjoner. Karussen er en nokså liten fisk. Sjelden over 10-15 cm (3-5år), maks 45cm og 3-4 kg. Individene i de aller […]

Les mer

Karpe

Karpen kan skilles fra de andre karpefiskene på sin lange ryggfinne og de fire (to lange og to korte) skjeggtrådene på overkjeven. Karpen er å regne som en nattaktiv fisk, selv om det også er vanlig å se den sole seg, eller innta føde på dagtid. Den trives best i grunne, varme og vegetasjonsrike vann, hvor den bruker skjeggtrådene til å lete fram mat på bunnen. Man kjenner til gamle stammer av karpe fra Oslo, Asker, Moss, Kragerø, Tønsberg, Farsund, […]

Les mer

Hork

Horken er som regel brun/grønn med mørke prikker og kan likne litt på abbor og gjørs, men mangler skjell på hode og har én sammenhengende ryggfinne (abbor og gjørs har to). Trives best i de rolige områdene av innsjøer, vann og elver, og helst på mudder eller sandbunn, hvor den finner dyreplankton, mark, larver og småfisk. Horken er nattaktiv og bruker da sidelinjen for å finne mat. I Norge er horken utbredt på Østlandet og da hovedsakelig i Glommavassdraget, Mjøsa, Drammenselva, Vannsjø og […]

Les mer

Harr

Harr er lett gjenkjennelig på sin lange og høye ryggfinne. I Norge kan harren bli opptil 60 cm lang og veie 3,5 kg.   Harr trives best i kaldt og oksygenrikt vann , og lever hovedsakelig av plankton, insekter og små krepsdyr. Harren, som er utbredt flere steder i Norge, er en populær sportsfisk, og fanges helst med fluer. Glomma er den mest kjente østlandselven som har harr. Den er også vanlig i elver og vann i indre strøk av Troms […]

Les mer

Gullbust

Gullbusten har en mengde små svarte prikker i regnbuehinnen på øye. Et særpreg hos gullbusten er snuten, som har en avrundet og overhengende fasong. Halestilken er slank. Gullbusten har visse likhetstrekk med mort, men i motsetning til denne har den gulaktige øyne (morten har røde). Gullbusten trives best i rennende vann, selv om den også forekommer i stillestående vann og innsjøer. Den er en typisk stimfisk som livnærer seg av insekter på overflaten og krepsdyr og planter på bunnen. I Norge […]

Les mer

Dvergmalle

Dvergmalle er den eneste representanten av mallefisker i Norge og kan ikke forveksles med noen annen ferskvannsfisk. Dvergmalle har åtte kraftige og forholdsvis lange skjeggtråder rundt munnen. Den har 7-8 finnestråler i ryggfinnen hvorav den første strålen er en kraftig piggstråle. Dvergmalle er en typisk nattaktiv fisk, som finner føde på bunnen ved hjelp av de lange skjeggtrådene. Føden består for det meste av insektlarver, muslinger, snegler, rogn og småfisk. Den trives best på bløt bunn, og er temmelig hardfør. […]

Les mer

Brasme

Brasme er en typisk lavlandsart som trives best i grunne innsjøer og elver med mye vegetasjon. Den trives best i innsjøer med mudderbunn, men kan påtreffes i alle typer innsjøer. I Norge er brasme kun utbredt på Østlandet fra Mjøsa i nord til Larvik og Halden i sør.   Med sin høye sammentrykte kropp kan brasme kun forveksles med flire. Øynene hos brasme er vesentlig mindre enn hos flire og diameteren på øye er mindre enn avstanden fra øye til […]

Les mer