Author Archives: hkdadmBreiflabb

Breiflabben kan bli opptil 200 cm lang og veie mer enn 98 kg, men er vanligvis betydelig mindre. Hunnfisken blir mye større enn hannfisken. Verdensrekorden er på 99,4 kg, tatt på garn av Kåre Haugland og John Arne Mostraum på Hjelmås i Hordaland i februar 2010. Breiflabben er som oftest brun, lysebrun eller grå i fargen med mørkere flekker eller områder. Buken er helt hvit. Kroppen er flattrykt med et veldig bredt hode som utgjør nesten halve lengden av fisken. […]

Les mer

Ål

Fra 1. juli 2009 ble ålen totalfredet, og vi oppfordrer derfor til at det ikke bedrives sportsfiske etter denne. Dersom du likevel skulle få en på kroken, så behandle den varsomt og sett den om mulig uskadd tilbake. Ryggfinna starter langt bak på ryggen hos ålen, og like bak brystfinnnenes bakkant hos havålen. Hunnene blir størst, opp til 1,33 meter eller 6,6 kilo.6 Hannen normalt opp til 50 cm. Det er registrert at ål kan oppnå en alder av 88 […]

Les mer

Ørekyte

Ørekyta er en liten fisk som kan forveksles med ørretyngel, men ørekyta mangler fettfinne som er karakteristisk for laksefiskene. Ryggfinnen er plassert i mellomrommet mellom bukfinner og gattfinne. Sidelinjen er oppstykket og skjellene meget små. Hannfisken får en tydelig rødfarget buk i gytetiden. Fargene går i gyllen, brunt og sort med hvit buk.   Ørekyta er vår mest vanlige og utbredte karpefisk. Arten er blitt spredt til store deler av landet, noe som skyldes utstrakt bruk av ørekyte som levende […]

Les mer

Vederbuk

Vederbuk har en kraftig kropp med orange buk- og gattfinner. Den kan lett forveksles med både stam og gullbust, men kan skilles greit fra disse ved at vederbuken har mindre skjell. Vederbuken har ikke svartkantete skjell som stammen og kroppssiden er sølvfarget hos yngre individer og sølv- til brunfarget hos eldre individer. Vederbuken har i motsetning til stam konkav gattfinne (buer innover).   Vederbuken lever helst i stilleflytende elver og klare vann, men kan tilpasse seg overalt. Den er en […]

Les mer

Sørv

Sørven er kanskje en av våre peneste ferskvannsfisker, med sine knallrøde finner og sølv- til bronsefarget kropp. Typisk er det at ungfiskene har sølvfarget kropp, mens den går over til bronsjefarget hos eldre individer. Sørven er meget lik mort, men kan skilles fra denne på at ryggfinnen er plassert bak bukfinnen på sørven og rett foran hos mort. Sørven har normalt også en noe høyere kroppsfasong og er tydelig underbitt med sin skråstilte munn. Svelgtennene er også karakteristiske, da disse […]

Les mer

Sik

Siken er slank med sølvblanke sider, mørk rygg og hvit buk. Halefinnen er dypt kløftet, og skjellene er ganske store. Munnen sitter ytterst på snuten, og er svakt overbitt. Hannen har vorter på hodet og ryggen i gytetida. Vanligvis har siken færre enn 40 gjeller. Den kan bli opptil 70 cm lang og 8-10 kg tung, men blir sjelden tyngre enn 1 kilo. De ulike bestandene varierer sterkt i størrelse, ofte kan også ulike varianter opptre innenfor samme bestand. Siken […]

Les mer

Mort

Morten har en sølvblank kropp med svart rygg, men sørven, og da spesielt på større individer, har et gyllent til bronsefarget skjær på kroppen. Morten har øyne med rød iris. I bleket vann kan iris fortone seg mer som oransje. Morten kan lett forveksles med sørv, men det er et par særpreg som skiller disse greit. Hos mort er bukfinnene plassert rett under forkant av ryggfinnen, men dem hos sørv er plassert foran ryggfinnen. Sørven har også et tydelig underbitt […]

Les mer

Lake

Laken er ein avlang fisk med lateral flattrykking på bakkroppen og relativt rund form framme. Fargen er som regel brun eller gul med svarte eller brune teikningar på oversidan, noko lysare på undersida. Lake er en fiskeart i brosmefamilien (en undergruppe av torskefisker som tidligere ble regnet til torskefamilien, noe enkelte fortsatt gjør). Lake er den eneste av denne gruppen som lever i ferskvann. Den finnes i Norge fra Østfold til Finnmark, med unntak av Nordland. Mjøsa har en stor […]

Les mer

Karuss

Karussen ligner sin nære slektning karpen, men er høyere i kroppsformen. Ryggfinnen er litt kortere enn karpens, og buet utover. Hodet er mer butt, og den mangler skjeggtråder. Den kan heller ikke skyte frem munnen. Vanligvis er karussen bronsefarget, men av og til forekommer nyanser i gull, grønnoliven eller mørk brun. En sjelden gang dukker det også opp oransje/svarte mutasjoner. Karussen er en nokså liten fisk. Sjelden over 10-15 cm (3-5år), maks 45cm og 3-4 kg. Individene i de aller […]

Les mer

Karpe

Karpen kan skilles fra de andre karpefiskene på sin lange ryggfinne og de fire (to lange og to korte) skjeggtrådene på overkjeven. Karpen er å regne som en nattaktiv fisk, selv om det også er vanlig å se den sole seg, eller innta føde på dagtid. Den trives best i grunne, varme og vegetasjonsrike vann, hvor den bruker skjeggtrådene til å lete fram mat på bunnen. Man kjenner til gamle stammer av karpe fra Oslo, Asker, Moss, Kragerø, Tønsberg, Farsund, […]

Les mer