More

  Til høsten skal morten i Bymarka utryddes

  Trondheim bystyre har bestemt at den storvokste og tallrike morten i Bymarka skal dø. I disse dager mottar Miljødirektoratet en søknad som omhandler rotenonbehandling av hele syv vann i det populære friluftsområdet.

  Av: Endre Hopland

  Det politiske flertallet var soleklart da saken om morten i Bymarka var oppe i bystyret i Trondheim torsdag for halvannen uke siden, melder Adressa. I søknaden som nå er på vei til Miljødirektoratet ber Trondheim kommune altså om tillatelse til å rotenonbehandle syv vann i Bymarka, med inntil 4800 liter rotenon . Vannene det er snakk om er Kobberdammen, Baklidammen, Theisendammen, Kyvatnet, Lianvatnet, Haukvatnet og Sølvskakkeltjønna.

  Rotenonaksjonen skal etter planen gjennomføres i september i år, dersom Miljødirektoratet godkjenner søknaden. Dette er høyst sannsynlig, da en rekke fagmiljøer allerede har anbefalt kommunen å giftbehandle de nevnte vannene. Bakgrunnen for dette er frykten for at morten, som er en svartelistet art i Trondheim, skal spres videre til drikkevannskilden Jonsvatnet. Ulike fagmiljøer mener nemlig at morten kan føre til at kvaliteten på drikkevannet taper seg.

  Rådmannen i Trondheim sitt forslag om å gå inn for rotenonbehandling fikk støtte av hele 57 bystyrerepresentanter. Bare ti representanter stemte imot. Blant disse var tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe fra Senterpartiet. Han peker på at rotenon ikke nødvendigvis garanterer resultater.

  – Dette er en veldig vanskelig sak. Morten er et naturlig fiskeslag i store deler av Europa, og der lever de med denne arten i vannene sine. Morten finnes ikke i nedslagsfeltet til Jonsvatnet, og skal den komme dit må det skje ved en ondskapsfull og kriminell handling. Selv om morten forsvinner fra Bymarka er det heller ingenting som tilsier at den ikke kan tilføres til Jonsvatnet fra andre områder i landet. Rotenon er et drastisk tiltak, og vi har heller ingen garanti for at denne behandlingen vil virke. Det vil bli svært dramatisk om vi år etter år må legge disse vannene øde fordi rotenonbehandlingen ikke gir ønsket effekt første gang, sier Borten Moe.

  Morten har vært i bymarka i en årrekke, men arten er ikke definert som en naturlig del av faunaen i Trondheim eller for den saks skyld resten av Trøndelag. Det spesielle med morten i Bymarka er at den blir enormt stor. Norgesrekorden stammer fra området, og snittstørrelsen er enestående i Norge. Dessverre har morten også blitt spredd til nye vann i nyere tid, sannsynligvis av folk som har fisket etter gjedde med levende agnfisk.

  Dersom Miljødirektoratet godkjenner søknaden fra Trondheim kommune, betyr det altså døden for stormorten i Bymarka. Fra et sportsfiskeperspektiv er dette trist, da disse fiskene har vært en kuriositet for meitere i årevis. Når det er sagt er frykten for spredning dessverre velbegrunnet, for at det er mange som ikke bryr seg om lover og regler når de er ute i naturen, er hevet over all tvil. Nå får altså denne dumskapen katastrofale konsekvenser for den helt spesielle stormortstammen i Trondheim.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles