More

  Slakter fiskesperre-arbeidet i Driva – biolog mener elven må åpnes

  I dag er det offisiell åpning av den helt nye fiskesperren i Snøvasmelan i Driva. Biolog Egil Lund mener sperren må åpnes rent fysisk, også. Den holder nemlig ikke mål.

  Av: Endre Hopland

  – Slik ting er nå kan det bli helt katastrofe for sjøørreten i Driva. Over fiskesperren er det flere mil med elv som er full av gyteplasser, men nå risikerer en at fisken ikke kommer seg opp her i det hele tatt. Hele årsklasser med sjøørret kan gå tapt, sier biolog Egil Lund til Hooked.

  Fiskesperren i Snøvasmelan i mektige Driva er laget med tanke på å holde lakseparasitten Gyrodactylus salaris unna øvre del av elven. Sperren skal fange inn all sjøørret som prøver å passere i et stort fangsthus. Fisken skal videre gentestes, merkes og sendes gjennom saltbad, slik at en er sikker på at den ikke bærer Gyro-parasitten. Når dette er gjort, skal fisken fraktes opp i øvre del av elven for hånd, slik at den kan fortsette sin gytevandring.

  Problemet er at fangsthuset ikke er ferdig, og sperren fungerer ikke slik den skal. Det mener i alle fall biolog Lund, som selv har vært med på å bygge flere slike sperrer tidligere. Han er alt annet enn imponert over byggherre Miljødirektoratet.

  – Alle andre fiskesperrer i Norge har langsgående spiler, men den de har satt opp her er en tesil. Likevel forventesdet at alt elvevannet skal siles gjennom den. Det gjør det ikke. I stedet legger det seg store mengder gress, mose og kvist på risten. De prøver ut noe som aldri tidligere har vært prøvd i Norge, og som vi nå ser ikke fungerer, sier Lund.

  I dag er det offisiell åpning av fiskesperren i Driva, med Miljødirektoratet-direktør Ellen Hambro og statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, til stede. Lund mener den offisielle åpningen burde vært en fysisk åpning i stedet.

  – Slik situasjonen er nå, vil det eneste riktige være å åpne demningen i Snøvasmelan, og la elven renne. Da kan i alle fall årets gytefisk passere. Akkurat nå er fiskesperren så langt all fisken i Driva kommer seg, og sjøørreten blir ikke fanget opp slik den skal. Jobben som er gjort til nå er ikke god nok, så denne må gjøre på nytt. Det tar lengre tid, men den tiden må det bare ta. Det som gjøres nå er gambling med Drivas unike sjøørretstammer, sier han til Hooked.

  Ifølge NRK krever også det lokale elveeierlaget at fiskesperren må åpnes, nettopp med tanke på at sjøørreten skal få komme seg opp til gyteplassene øverst i elven.

  Jarle Steinkjer er prosjektleder innen fiskeseksjonen i Miljødirektoratet. I et debattinnlegg som stod på trykk i lokalavisen Driva i forrige uke, viser han til at byggherren er kjent med at det er utfordringer knyttet til den nye laksesperren, og flere konkrete tiltak for å sikre funksjonaliteten er under vurdering. Blant annet er det aktuelt å modifisere risten, slik at kapasiteten for vanngjennomstrømming øker.

  Det blir også sett på mulig utstyr for å finne et system for rensing av risten, også ved høy vannføring, samt å redusere antallet energidrepeklosser nedstrøms risten. Vannstanden under risten vil da bli noe senket, noe som gjørdet vanskeligere for fisk å komme forbi selv om det er overløp på risten. Debattinnlegget til Miljødirektoratet kan du lese i sin helhet her.

  Nylig kunngjorde Norsk institutt for naturforskning (NINA) at 40 år med overvåking av laks og sjøørret i Drivavassdraget nå er i ferd med å oppsummeres. Ungfiskundersøkelser fra 1977 og frem til i dag viser at parasitten Gyrodactylus salaris ga en dramatisk nedgang i tettheten av laksunger, og 40 år senere er det få eller ingen tegn til at tettheten øker. Den legendariske elven har med andre ord fremdeles nok av utfordringer.

  På Facebook-sidene Imot fiskesperre og rotenon i Driva og Folket mot rotenonbehandling av Driva kan du følge utviklingen i saken, og lese reaksjoner fra de berørte partene.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles