More

  Rotenonbehandling av i Telemarkskanalen begynner i morgen

   

  Vedtaket om rotenonbehandling ble fattet fredag. De nødvendige tillatelser til å benytte fiskegiften rotenon er gitt tidligere, blant annet etter at Miljøverndepartementet nylig avviste en klage fra Norges Miljøvernforbund og tre grunneiere, som har protestert mot det planlagte tiltaket.

   

  Foto: Illustrasjonsfoto. Kay A. Olsen.

  Tillatelsen omfatter 100 liter rotenonblanding som skal benyttes på elvestrekningen mellom Hogga og Kjeldal sluser og i øvre del av Skoeelva i Langenvassdraget i Nome kommune.

   
  Giften skal utrydde gjedde og all annen fisk på disse elvestrekningene. Etter planen skal det dermed skapes en barriere som hindrer at gjedde sprer seg videre vestover i Telemark til Flåvatn, Kviteseidvatn, Bandak og Tokkeåi.

  Gjedde anses for skadelig for rødlistearten elvemusling og bestanden av storørret. Dette er begrunnelsen for at Miljøverndepartementet tillater bruk av rotenon.

  Fylkesmannen i Telemark er tiltakshaver for den samlede aksjonen, og Veterinærinstituttet er ansvarlig for selve rotenonbehandlingen. Norges Jeger- og Fiskerforbund Telemark har ansvaret for innsamling av død fisk. (©NTB)

   

   

  Fakta

  Rotenon er en plantebasert gift som lammer gjellene på fisk. Den brukes ofte for å utslette lakseparasitten Gyrodactylus salaris .

  Metoden er omstridt.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles