More

  Nesten 18 000 laks ble satt tilbake igjen

  Årets laksesesong havner akkurat på tiårsgjennomsnittet, viser en foreløpig oppsummering fra organisasjonen Norske Lakseelver. Nesten 18 000 av vel 67 000 fangede laks ble satt tilbake igjen.

  Av: Endre Hopland

  – Tallene er basert på innrapporteringer fra 44 sentrale, norske lakseelver, og vi ser alt fra gledelige halvannen ganger økning i Daleelva i Vaksdal, til en halvering av fangsten i Otra i Kristiansand. Det er viktig å understreke at tallene er en foreløpig oppsummering som gjelder antall fangede laks, ettersom dette gir et riktigere bilde av sportsfiskeopplevelsene enn en samlet vekt. Fangsten sammenlignes med snittet for de siste ti årene, skriver Norske Lakseelver i en pressemelding.

  Fangsten fra de overnevnte 44 elvene, representerer rundt 57 prosent av den norske totalfangsten i 2016. Av en samlet elvefangst på 67 334 laks i de aktuelle elvene, ble 17  958 fisker satt tilbake igjen. Dette representerer 27 prosent av totalfangsten.

  Blant de største, positive overraskelsene trekker organisasjonen frem Numedalslågen, med en oppgang på hele 76 prosent.

  – Dette er et stort vassdrag, og med totalt 4600 laks landet, var det mange som fikk flotte fiskeopplevelser på Østlandet i sommer. Den nærliggende Drammenselva hadde imidlertid en nedgang på 36 prosent, heter det i pressemeldingen.

  Les også: Laksefiske med lykt og håv (HOOKED+)

  Også Surna i Møre og Romsdal, Årøyelva i Sogn og Fjordane, Beiarn i Nordland og Lærdalselvi i Sogn og Fjordane hadde gledelige oppturer i år. Namsen i Nord-Trøndelag, som opplevde et godt innsig av storlaks tidlig på sommeren, havnet imidlertid akkurat på tiårsgjennomsnittet. Av andre kjente trøndelagselver, landet både Orkla, Gaula og Skauga et stykke under snittet.

  – Sesongen begynte med et bra innsig av storlaks, noe som førte til jubelrop fra fiskerne i mange elver, men smålaksen som kommer seinere på sommeren, har uteblitt eller vært direkte fraværende mange steder. Dette er bekymringsverdig, og vi avventer forskernes forklaring, sier fagansvarlig i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

  I Finnmark ble det meldt om stort innsig av laks i slutten av juni, og sjølaksefiskerne meldte om gode fangster i garn og not. Fordelingen i elvene har likevel vært veldig forskjellig. Både Neiden, Repparfjordelva og Børselv havnet godt under gjennomsnittet, mens Kongsfjordelva, Langfjordelva og Syltefjordelva leverte meget bra.

  – Lakselva i Porsanger, som kunne skilte med årets største laks på 24,5 kilo, hadde en sesong akkurat på gjennomsnittet. I rene tall betyr dette 1414 flotte lakseopplevelser i denne fantastiske elven, forteller Sterud.

  Les også: Jenny (18) tok storlaksen helt på egenhånd

  I fjor forutsa Norske Lakseelver at det kom til å bli et storlaksår i 2016. Dette var basert på tall som viste at 2013-årgangen av laks som gikk ut i havet så ut til å være sterk. Med mye smålaks tilbake i 2014, samt mye mellomlaks i 2015, lå alt til rette for at den siste tredjedelen av 2013-generasjonen skulle komme feit og fin tilbake i år.

  – Nappet det i Lærdalselva i år, var sannsynligheten formidable 58 prosent for at det var en laks over syv kilo i andre enden. I Lakseelva i Porsanger var det nesten 50/50 for at det skulle være en tungvekter som nappet. Det er imponerende, forteller Sterud.

  De offisielle fangsttallene for 2016-sesongen kommer fra Statistisk Sentralbyrå i januar neste år.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles