More

  Nå er sjøørreten i Trondheimsfjorden fredet

  I tidsrommet 1. mars-30. april er sjøørreten i Trondheimsfjorden fredet for alt sportsfiske fra både land og båt. TOFA håper også mange praktisere fang og slipp i området utenom fredningen.

  Av: Endre Hopland 

  Den norske sjøørretbestanden er solid på Østlandet og Sørlandet, men på Vestlandet og i Midt-Norge står det langt dårligere til med den populære sportsfisken. I Trondheimsfjorden sliter arten såpass at den faktisk har vært fredet i de to første vårmånedene i flere år. Dette er også tilfelet i 2017.

  – Sjøørreten nå er fredet for alt sportsfiske fra land og i båt. Fredningen gjelder til og med 30. april. Bakgrunnen for denne reguleringen er den sterke tilbakegangen i sjøørretbestanden i fylket, og at sjøørreten i fredningsperioden er svært utsatt for fiske, da den nettopp har kommet fra elven etter en hard vinter, sier Kay-Arne Olsen i Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA).

  Frednngen innebærer naturlig nok at det ikke er lov å fiske målrettet etter sjøørret i perioden. Skulle en likevel få et eksemplar av arten som bifangst, skal denne settes uskadd tilbake igjen. TOFA mener for øvrig at to måneder fredning i Trondheimsfjorden er utilstrekkelig, og ønsker et større fokus på fang og slipp også resten av året.

  – Gitt sjøørretens prekære situasjon i Trondheimsfjorden, er det egentlig ikke nok å frede den i to måneder. Vi oppfordrer derfor alle fiskere til å vise måtehold i fisket sitt resten av året, også. Vi ønsker også at all sjøørret fanget i indre deler av Trondheimsfjorden, fra Orkanger-innløpet og innover, blir satt tilbake igjen året rundt, uavhengig av fredningstid, sier Olsen.

  Sjøørreten er for øvrig fredet flere andre steder i landet, også. I Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen heter det som følger:

  Fiske etter sjøørret med med stang og håndsnøre fra land og fra båt er tillatt hele året. Det åpnes likevel ikke for fiske etter anadrome laksefisk fra land eller båt i perioden 1. mars-30. april i følgende områder: 

  • Ryfylkefjordene i Rogaland, innenfor en linje mellom Tungenes og Kårstø, unntatt i Lysefjorden innenfor Lysefjordbrua.
  • Hardangerfjorden i Hordaland, innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes og til Ystadnes ved Ølve i Kvinnherad kommune.
  • Fjordområdet Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innenfor E39, samt fjordområdet Surnadal/Halsafjord til Korsnesfjord i Møre og Romsdal.
  • Hele Sør-Trøndelag fylke samt i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag.
  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles