More

  Nå er det sjøørrettid – gi beskjed om du får merket fisk

  Sandvikselva i Bærum har de floymerket sjøørret siden 2012. Får du en merket fisk, ønsker initiativtakerne å høre fra deg.

  Av: Endre Hopland

  I 2012 ble 244 sjøørret merket. 15 av disse er fanget på nytt. I 2013 var tallet på merkede fisk 392. Av disse er 24 fanget igjen. Ytterligere 579 fisker ble floymerket i 2014, og det er gjort gjenfangst av 28 av disse. I 2015 var tallet på merkede fisker 566, og 27 av disse er gjenfanget. I 2016 ble 566 sjøørret floymerket. Av disse er 25 fanget på nytt.

  Av 2017s 379 merkede fisker, er så langt bare tre fisket for andre gang. Dette antallet håper spesialkonsulent Tor Morten Merkesdal i Bærum kommune skal øke betraktelig i månedene som kommer, men da trengs det hjelp fra sjøørretfiskerne i området.

  – Dersom du har fått en merket sjøørret ønsker vi at du, om mulig, tar et bilde av hele fisken, et nærbilde av nummeret på merket og gjerne et mål av fisken. Sammen med fangststed og dato sender du det til adressen på merket, sandvikselva@gmail.com. Svar vil komme i løpet av få dager. Vi vil også gjerne vite om fisken ble kakket eller sluppet fri. Informasjon om groing, for eksempel blåskjell, på merket, og om det var sår på fisken der merket er festet, er også relevant for oss. Dersom fargen på merket ikke kommer frem av bildet, må det også skrives i mailen. Vi kjører nemlig forskjellige farger på merkene fra år til år, sier Merkesdal.

  2017-fargen er blå, men det er ikke utenkelig at det kan dukke opp eldre fisker med andre farger på taggene, også. All informasjon om disse er nyttig for Natur- og idrettsavdelingen i Bærum kommune.

  – Det er i hovedsak sjøørret og hvor disse vandrer dette prosjektet handler om, men vi har også merket en del laks. Informasjon om disse er selvsagt også veldig interessant å få inn, sier han til Hooked.

  Så hva gjør du hvis du får en merket sjøørret? Aller først sjekker du kondisjonen på fisken.

  – Er ørreten slank og har slitte og flisete finner, er den sannsynligvis ikke spesielt velegnet som mat. Da kan den like gjerne settes tilbake i sjøen. Hvis den fanges i elvene sent på året, gjelder det samme. I september er gytemodningen kommet såpass i gang at fisken taper seg for hver dag. Er fisken over minstemålet på 35 centimeter og feit og fin, er det selvsagt lov å kakke den, sier Merkesdal.

  Han understreker at det er helt avgjørende at folk som får merket fisk rapporterer inn disse fangstene.

  – Dette handler om at vi ønsker å lære hvordan sjøørreten bruker Oslofjorden, slik at vi skal kunne tilpasse forvaltningen av arten og sikre at bestanden gir et høstbart overskudd som fritidsfiskerne i Oslofjordområdet kan nyte godt av i framtiden, sier han.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles