More

  Nå er blålangen totalfredet, og målrettet fiske etter arten er forbudt

  Dypvannsfisken blålange har lenge vært rødlistet i Norge. Nå er arten totalfredet, en bestemmelse som også inkluderer stangfiske.

  Av: Endre Hopland

  De fleste sportsfiskere har aldri sett en blålange i sitt liv. Den mindre, slankere og mer fargesprakende fetteren til vanlig lange lever nemlig på store dyp, og gjerne godt over bunn. Her er det få som fisker til vanlig, selv om både artsfiske og generelt agnfiske i sjøen blir stadig mer populært. Nå er det altså innført totalforbud mot å fiske målrettet etter den spesielle fisken.

  Blålangen har vært rødlistet i Norge i mange år. Dette skyldes først og fremst flere år med hardt, kommersielt fiske på artens gyteplasser langt ute i havet, noe som naturlig nok førte til en jevn nedgang i fangsten. I mange fjordsystemer er arten likevel tallrik, og driver etter alt å dømme med lokal reproduksjon. Hvor stor den totale bestanden i Norge er, vet forskerne lite om. Det de derimot vet er at bestanden av havgytende blålange sliter. Dette er også hovedgrunnen til at arten nå har blitt flyttet over i kolonnen for totalfredning.

  Her havner den i samme bås som pigghå, ål, håbrann, brugde og silkehai. Dette er alle arter det er ulovlig å fiske målrettet etter. Likevel er det bifangstkvote på pigghå, og et forsøksfiske etter ål er under planlegging. Blålangen har på sin side hatt en bifangstkvote på 10 prosent per fangstlevering mens den var rødlistet, og denne opprettholdes også under totalfredningen, ifølge Fiskeridirektoratet.

  Når en art klassifiseres som totalfredet, gjelder det all redskap. Dette har sportsfiskere flest forståelse for, og de aller fleste setter også pigghå og ål de får som bifangst tilbake igjen i sjøen. Dette går stort sett helt fint, da ålen lever grunt og pigghåen ikke har svømmeblære, og derfor ikke blir trykkskadet. Med blålangen blir situasjonen en litt annen. En blålange vil nemlig alltid være ferdig straks den bryter overflaten, og det vil ha lite for seg å sette den tilbake igjen.

  Hooked har prøvd å få de i Fiskeridirektoratet som kjenner detaljene rundt de nye lovbestemmelsene i tale i over en uke, men i disse ferietider har vi ikke fått svar på spørsmålene våre verken på telefon, melding eller e-post. Andre i nettverket vårt har derimot fått svar i brevform (!), og her bekreftes det at totalfredningen gjelder for alle typer fiske.

  – Fiskearten blålange er fredet, og det innebærer at den ikke skal fiskes på. Det gjelder også dersom man bruker fiskestang, opplyser seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Inger Mette Sevland.

  Fiskeridirektoratet definerer per dags dato alle typre ikke-kommersielt fiske som fritidsfiske, og dette inkluderer altså sportsfiske med stang. At alle ryker under den samme kammen er ikke veldig gunstig for oss stangfiskere. Det er nemlig stor forskjell på et takkel med tre kroker som fiskes aktivt med stang, og en line med 1000 kroker som passivt avfisker et stort område i mange timer. Hvorfor det ikke skilles mellom aktivt fiske og faststående redskap i Norge, slik de gjør det i for eksempel Sverige, må fuglene vite, men slik er det i alle fall.

  På samme måte som under fiske med faststående redskap, er det også tillatt med en bifangstkvote på blålange for stangfiskere. Dukker det opp en blålange under fiske etter andre arter, skal denne med andre ord bringes til land. En blålange vil bare i sjeldne tilfeller utgjøre 10 prosent eller mindre av den totale stangfangsten din, så her blir regelverket vanskelig å følge til punkt og prikke. Dermed gjelder det å bruke skjønn.

  Reglene vi sportsfiskere må leve etter i praksis, blir derfor å ikke gå målrettet etter blålange. Dersom det skulle dukke opp et eksemplar under annet fiske, skal altså ikke denne gå til spille. Får en blålange, bør en likevel flytte seg fra stedet fisken tok, eller fiske annerledes for å prøve å unngå å få flere eksemplarer.

  De fleste seriøse fiskekonkurranser der blålangefangster figurerer, har regelverk som tilsier at arter som er fredet ikke er tellende. Dette vil nå naturlig nok gjelde blålangen, også. Mer om lovbestemmelsene knyttet til fredning av blålangen finner du på Fiskeridirektoratet sine egne nettsider.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles