MinstemålDel dette:

I norge gjelder det minstemål for ulike fiskeslag. Dette må du vite om artene du får.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Alle som fisker i sjøen i Norge må følge reglene om minstemål. Målet er at flere småfisk skal få leve til de blir store nok til å formere seg.Det beste er å prøve å tilpasse fisket slik at du unngår å få fisk under minstemålet for den enkelte art. Du kan for eksempel prøve øke krokstørrelse eller større maskevidde i garnet. Du kan også vurdere å fiske i et annet område.

Dersom du får fisk under minstemålet, kan du fukte hendene i sjøen, løse fisken forsiktig fa kroken og slippe den ut igjen.

Se også: Fiskeregler og fisketid saltvann

ArtLengde
Minstemål Torsk
– nord for 62°N
– sør for 62°N

44 cm
40 cm
Hyse
– nord for 62°N
– sør for 62°N

40 cm
31 cm
Lysing30 cm
Rødspette
– aust for Lindesnes
– vest og nord for Lindesnes

29 cm
27 cm
Hvitting32 cm
Minstemål Kveite80 cm
Blåkveite45 cm
Breiflabb i garnfiske60 cm
Uer32 cm
Sjøørret
– Nordland, Troms og Finnmark
– resten av landet

30 cm
35 cm
Stort kamskjel10 cm
Sjøkreps 13 cm
Krabbe 
– frå svenskegrensen til og med Rogaland)
– resten av landet

11 cm
13 cm
Hummer25 cm
Minstemål på fiskearter - det må du sette deg inn i

Blir du straffet om du ikke følger minstemål?

Målretta og bevisst fangst av fisk under minstemål vil kunne bli straffet, men hovedpoenget er ikke å straffe folk. Poenget er å bidra til at folk flest fisker etter stor og voksen fisk.

Makrell og sei er unntatt minstemål

Det er ikke minstemål på makrell og sei for fritidsfiske – så fremt du ikke skal selge fangsten. Det er heller ikke minstemål på brosme, steinbit og lyr.

Vi veit ikkje nøyaktig kor mykje fritidsfiskarar hentar ut av fjordane og dei kystnære områda, men vi veit at det er såpass mykje at det har innverknad på bestandane. Du tenker kanskje at det du fiskar ikkje betyr så mykje, men det vi til saman tar opp blir ein god del i løpet av eit år.

Vi er heldige som kan leve i tett samspel med naturen og havet og bruke sjøen til matauk. Det privilegiet må vi ta vare på og i fellesskap gjere vårt beste for at liten fisk kan vekse seg stor, gyte og få mange etterkomarar. Slik bidrar vi til å bevare livet i havet for framtidige generasjonar. 

Del dette:
Prev Fiskeregler og fisketider ferskvann
Next Hivjubakka - Naturen som mestringssted

Comments are closed.