More

  Mattilsynet friskmelder Lærdalselvi for Gyrodactylus salaris

  Den legendariske storlakselven Lærdalselvi i Sogn og Fjordane er erklært fri for den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

  Av: Endre Hopland

  Gyrodactylus salaris ble oppdaget i Lærdalselvi i 1996, og siden den gang har det blitt gjennomført mange behandlinger av elvesystemet for å unngå at spredning til andre elver i fylket. Det har ikke blitt påvist parasitter på yngel fra elven de siste årene, men for at en elv skal kunne friskmeldes fullstendig må alle prøver være gyrofrie i fem år på rad.

  Prøver av lakseyngel tatt nå i høst viser ingen tegn til smitte, noe som betyr at femårskravet er innfridd. Miljødirektoratet friskmelder dermed den verdenskjente elven. Dette er selvsagt fantastiske nyheter isolert sett, men det som gjør historien enda bedre er måten behandlingen har gått for seg på.

  Lærdalselvi har nemlig blitt behandlet med aluminiumsmetoden i kombinasjon med små mengder rotenon, og den er den første elven noen gang som har blitt friskmeldt for Gyrodactylus salaris etter denne typen behandling.

  – Denne friskmeldingen viser at strategien med å benytte aluminiumsmetoden i kampen mot parasitten har vært en suksess. Vi har nå fått et nytt verktøy i kampen mot Gyrodactylus salaris, som tar livet av parasitten men ikke fisken. Dette lover veldig bra for den videre kampen mot parasitten, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

  Friskmeldingen av Lærdalselvi er ifølge direktoratet resultatet av et omfattande arbeid med metodeutvikling, planlegging og gjennomføring av behandlinger, der flere fagmiljø har vært involvert. Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for å komme parasitten til livs, og det er også disse som har finansiert metodeutviklingen og de kjemiske behandlingane.

  SLIK SER DEN UT: Den fryktede Gyrodactylus salaris-parasitten. (Foto: Miljødirektoratet)

  De siste fem årene har Veterinærinstituttet, på oppdrag fra Mattilsynet, gjennomført et friskmeldingsprogram i vassdraget for å dokumentere at behandlingene faktisk har utryddet parasitten fra elven. Til sammen har 2155 lakseunger blitt undersøkt, fordelt på 23 stasjoner fra vandringshinderet i Sjurhaugfossen til utløpet i fjorden.

  – Nå som alle prøvene viser at lakseungene er frie for Gyrodactylus salaris, er det en sann glede å anbefale for Mattilsynet at den berømte lakseelven kan friskmeldes, sier forsker ved Veterinærinstituttet og prosjektleder for friskmeldingsprogrammet, Sigurd Hytterød.

  Mer om prosjektet og friskmeldingen finnes på Miljødirektoratet sine egne nettsider.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles