More

  Kystmeitetackler: Enkroks-paternoster

  Enkroks-paternoster er alle tacklers mor, og samtidig forbildet av mange av tacklene vi kan finne rundt om kring i verden. Tackelets konstruksjon i all enkelhet er at søkket er i bunnen, og en krokfortom er festet langs tackelets hovedsene. 

  Av: Lasse Bøe

  Enkroks-paternoster:

  enkrokpaternosthooked
  Enkroks paternoster i all enkelhet; en hovedsene som er selve ryggraden i tackelet og en krokfortom med en krok av rettet mot ønsket fangst og størrelse. (Illustrasjon: Lasse Bøe)

  Litt om tackelets oppbygning

  Om man studerer illustrasjonen over, kaller man i dette tilfellet den lengste senebiten for «rig body». Den beste norske oversettelsen for dette engelske begrepet vil bli noe sånt som «tackel-kropp». Denne senebiten skal stå for mesteparten av julinga dette tackelet kan bli utsatt for, da bunnforholdene på fiskeplassen kan skape slitasje på sena. Samtidig er det også denne biten som er det direkte bindeleddet mellom sena fra snella og søkket, og må derfor også stå i stil i forhold til de store kreftene som kan oppstå under et kast med full flex i stanga.

  Krokfortommen i tackelet er den senebiten som kroken er knytt fast i, og i klassisk paternoster-stil er denne plassert på tackel-kroppen og fungerer som en utstikker fra tackel-kroppen. Krokfortommen bør stå i stil til forventet fangst, eksempelvis kan 0.40mm være et godt valgt til flatfiskmeite, mens man bør oppgradere til 0.80-0.90mm til piggskate.

  Som et utgangspunkt kan tackelkroppen ha en lengde på 70cm, og krokfortommen 35-40cm lang.

  Kroken bør stå i stil til forventet fangst. Mens en langskaftet Aberdeen-krok i str. 2 vil være et godt utgangspunkt for meitefiske etter sandflyndre, skrubbe og rødspette, blir denne for veik når det skal jaktes grovere fisk. Et godt krokvalg her vil for eksempel en 6/0-krok og oppover til torsk.

  piggvarlasseeee
  En liten, men vakker piggvar har latt seg lure av en lang makrellstrimmel fisket aktivt på et enkroks-paternostertackel. Her består tackelet en hovedsene på 0.50mm (som står i stil til kastevekten) og en krokfortom på 0.40mm. (Foto: Jakob Kvilhaugsvik)

  Slik knyter du et enkroks-paternoster

  Du trenger:

  1x søkkeklips (til å koble søkket til tackelet)

  2x svivler (en til å koble tackelet til sena fra stanga på toppen av tackelet, samt en til krokfortommen=

  2x 5mm plastperler (som «buffere» på hver side av fortomssvivelen)

  2x metallcrimps (for å plassere fortomssvivelen på ønsket sted på tackel-kroppen)

  1x krok av valgfri størrelse og form

  sjøørretlasseeee
  Statisk fiske med enkle paternostertackler kan være svært utslagsgivende for en god sjøørrettur. I slike fiskesituasjoner overstiger søkkets kastevekt svært sjeldent 30 gram, og man kan tillate seg å bruke lettere og tynnere tackler, som her (0.30mm). Krokfortommen av flurkarbon er på 0.25mm, og matcher godt de forutsetninger man gjerne tar hensyn til når man jakter arter som kan være litt sky og sære. (Foto: Egil Bøe)

  Start med å knyte søkkeklipset til det som skal bli tackel-kroppen, og tre på komponentene i følgende rekkefølge; crimp, perle, fortomssvivel, perle og crimp og avslutt med å knyte den siste svivelen til den andre enden av tackel-kroppen. Du har nå knytt tackel-kroppen, og mangler nå bare krokfortommen.

  I enden av fortomsrullen din knyter du på kroken, og klipper av ønsket lengde. Den «tomme» enden knyter du til svivelen som du har tredd inn på tackel-kroppen, og tackelet er i prinsippet ferdig. Det eneste som gjenstår, er å gi hver av metallcrimpene et klem med en egnet tang.

  Du står fritt til å velge hvor som helst på tackel-kroppen du vil klemme fast metallcrimpene, men et godt utgangspunkt kan du se på illustrasjonen over. Pass på at svivlene kan rotere fritt mellom de to plastperlene.

  Du har nå knytt et enkelt, enkroks paternoster som kommer til å gi deg de aller fleste forutsetninger for å kunne lykkes som kystmeiter, og etter hvert som man knyter, oppdager man sine små triks og justeringer som fungerer godt for nettopp deg.

  Latest articles

  Related articles