More

  Innfører stangfiskeforbud i storørretperle under villreinjakten

  Øvre Numedal fjellstyre har vedtatt en forbudssone for stangfiske fra utløpsoset av Bjornesfjorden til innløpsoset av Geitvatnet i perioden 20. august-30. september.

  Av: Endre Hopland

  I styremøtet i Øvre Numedal Fjellstyre 21. februar ble det enstemmig avgjort at det ikke lenger skal være lov å fiske med stang i det gode ørretstrekket mellom utløpsoset av Bjornesfjorden og innløpsoset av Geitvatnet under villreinjakten.

  – I forbindelse med arbeidet med evaluering og eventuelt etablering av ny fredningssone for villrein, har det fremkommet at stangfiskere i Geitvassdalen kan være et hinder for reinens trekkveier.  Det er særlig fra utløpsoset av Bjornesfjorden til innløpsoset til Geitvatnet at reinen har etablerte trekkveier. Her er det også utstrakt stangfiske. Og etablering av teltplasser. Vi har tidligere oppfordret fiskerne om å ta hensyn når de oppdager villrein i området. Vårt inntrykk er at flere har tatt hensyn, men det er også observert at enkeltfiskere har vært forstyrrende for reinens trekk nord- eller sørover. På bakgrunn av dette ønsker Øvre Numedal fjellstyre å etablere en forbudssone for stangfiske i tiden 20. august-30. september hvert år. Det er ønskelig at Buskerud Landbrukseiendom også etablerer et tilsvarende forbud på sin side av Numedalslågen, heter det i saksutgreiingen fra Øvre Numedal fjellstyre.

  På bakgrunn av disse opplysningene bestemte altså fjellstyret at stangfiske i det aktuelle området blir forbudt i den overnevnte perioden. Dette er naturlig nok en bestemmelse som ikke har fått passere i stillhet, hverken i sosiale medier eller på anerkjente fiskeblogger.

  – Alle vi som fisker her vet hvor få av oss som bruker perioden, som er velkjent for jakten på tidlige gytevandrere. Å nekte akkurat oss adgang til å ferdsel er absurd. Hva med yrkesfiskerne, grunneierne selv som kjører innover vidda og setter garnene sine i disse ukene? Hva med fotturister som velger en litt annen sti enn DNT-traseene eller slepene? Og hva med jegerne, som invaderer vidda med traktorer og firehjulinger i dagene før og under reinsjakta? Disse nevnes ikke med et ord. Maken til svimmelt vedtak er det lenge siden jeg har vært hørt om, skriver filmskaper og ørretentusiast Lars Nilssen på egne nettsider.

  Også Norges Jeger- og Fiskeforbund mener stangfiskeforbudet er et alvorlig bomskudd. Forbundet har ifølge egne nettsider hatt møte med representanter for Øvre Numedal fjellstyre og Norges Fjellstyresamband om saken, og her ble det opplyst om at vedtaket er fattet med hjemmel i paragraf 30 i Lov om utnytting av retter og lunnende m.m. i statsallmenningene, også kalt fjelloven.

  – Vi påklager nå vedtaket. Klagen går først til Øvre Numedal fjellstyre, som gis en anledning til å vurdere saken på nytt. Dersom de opprettholder tidligere vedtak, går saken videre til behandling i Miljødirektoratet, melder NJFF.

  Forbundet mener ikke det er hjemmel i fjelloven for at fjellstyret kan etablere en fiskeforbudssone ut fra annet enn hensynet til fiskeressursen.

  – ​Innføringen av en fiskeforbudssone er et inngripende vedtak som er en regulering av utøvelsen av fiskeretten. NJFF mener at paragraf 30 i fjelloven gir fjellstyret hjemmel til å regulere fisket ut fra hensynet til fiskeressursen, ikke til å regulere fisket eller innføre fiskeforbud av andre hensyn, i dette tilfellet hensynet til en viltart, melder NJFF.

  Videre mener forbundet at vedtaket fattet av Øvre Numedal fjellstyre må leses som et mer varig vedtak som skal gjelde inntil videre.

  – Dette framgår ikke klart hverken av vedtaket eller begrunnelsen for vedtaket. I henhold til paragraf 30 tredje ledd krever vedtak om fredning av alt fiske i avgrensede områder for inntil ti år om gangen godkjenning av departementet. Vi er ikke kjent med at slik godkjenning foreligger, melder NJFF.

  Klagen fra NJFF kan du lese i sin helhet her, og en del reaksjoner fra viddefiskere er også samlet på larsoglars.no. Styrelederen i Øvre Numedal fjellstyre redegjør også mer om bakgrunnen for forbudet samme sted.

  Siste ord i denne saken er neppe sagt, men inntil videre blir det altså stangfiskeforbud i området fra utløpsoset av Bjornesfjorden til innløpsoset av Geitvatnet i perioden 20. august-30. september 2018.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles