Flue og markfiske i HolselvaDel dette:

Holselva ligger på grensen mellom Ål og Hol kommuner. Elva er en regulert terskelelv inneholdende mange høler. Stilleflytende. Innløp og utløp av disse hølene er gode fiskeplasser. Elva byr tidvis på store klekkinger – det beste fisket er fra midten av juli og ut sesongen. Strandafjorden, som elva renner ut i, er grunn og næringsrik – her vokser ørreten raskt. Prøv å finn fisk, se etter vak. Presenter tørrflua noen meter oppstrøms for fisken – lang fortom er lurt, for å ikke skremme den skye ørreten.

 

 Fiskebestand

God bestand av storvokst ørret.

Hemsedal fiskeforening gjennomførte prøvefiske i vassdraget sommeren 2009. Det ble fanget omlag 40 fisk på dette prøvefisket – fra 0,3 kilo til 3,3 kilo. Av fisketeknikker i undersøkelsen ble det kun brukt tørrfluefiske og aktivt markfiske. Stor andel av ørret fra 0,5 til 1 kilo.

 

Fisketips

Til aktivt markfiske anbefales helaksjon stang fra 9,6 til 10.6″ , kastevekt 2–12 gr. Til fluefiske anbefales #4 og #5 stenger. Fluevalg etter klekking og værforhold

Del dette:
Prev Verdens største Breiflabb
Next Trond Andersson

Comments are closed.