More

  Fisketurister og kveite

  Maksmål og minstemål blant turistfiskerne kan være fasiten.

  Foto: Illustrasjonsfoto  – Andreas bruker på HOOKED.

   

  På sine nettsider skriver Havforkningsinstituttet at det er forsket for lite på selve kveita og at dataene som er samlet inn så langt, baserer seg på et fåtall bedrifter og usikre data om fang- og slipp.

   

  Bør innføre maksmål?

  En hunnkveite blir kjønnsmoden ved ca 80-100cm. Minstemålet er i dag 80 cm. Men de åpner for å vurdere maksmål for å skåne de største individene som bidrar mest til forplantningen.

   

  Lokale bestander

  Kveitefiske foregår ofte rundt spesielle geografiske områder og forskerne er usikre på hvordan dette må forvaltes for å skape en bærekraftig bestand som vil harmonere med fisketurismen.

   

  Les også : Slik fisker du Kveite

   

  Kilde: Havforskningsinstituttet

   

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles