More

  Direktoratet vil ikke ha sportsfiske etter størje

  Den norske makrellstørjekvoten for 2016 er på 43,71 tonn. Fiskeridirektoratet foreslår å regulere størjefisket som et forsøksfiske også i år. Sportsfiske etter arten vi de derimot ikke høre snakk om.

  Av: Endre Hopland

  Rett før jul sendte Fiskeridirektoratet ut et høringsforslag til regulering av forsøksfiske etter makrellstørje i 2016. I fjor ble det i Norge landet 8,4 tonn makrellstørje, eller blåfinnet tunfisk som arten kalles internasjonalt. Fiskene ble tatt som bifangst under andre fiskerier, og havnet innunder den norske bifangstkvoten.

  Ifølge direktoratet er det nå mye som tyder på at makrellstørjene er i ferd med å vende tilbake til våre farvann. De foreslår derfor at den norske størjekvoten for 2016 settes til 32 tonn målrettet fiske. I tillegg til dette foreslås det en bifangstkvote på 11,71 tonn. Dette utgjør en mulig størjefangst på 43,71 tonn her til lands i 2016.

  Les også: Er størjene på vei tilbake?

  Direktoratet foreslår at fisket etter makrellstørje også i 2016 reguleres som et forsøksfiske. På denne måten mener de at det på best mulig måte kan legges til rette for et fiske som gir høyest mulig verdiskapning, samtidig som en kan erverve kunnskap som kan være nyttig for fremtidig verdiskapning fra dette fisket.

  Et eventuelt forsøksfiske vil innebære at det settes krav til at fartøy som søker kan legge frem en god plan, ikke bare for gjennomføring av fisket, men også for håndtering og levering av makrellstørje av høy kvalitet. Ifølge direktoratet vil eventuell erfaring med denne type fiskeri også bli langt vekt på ved valg av fartøy.

  – Ettersom den norske kvoten er såpass lav, vil det norske makrellstørjefisket ha et svært
  begrenset omfang. Vi vet imidlertid at makrellstørjen er en art som, dersom fangsten får den
  rette behandlingen, kan oppnå en svært høy pris per kilo, og dermed gi opphav til god verdiskapning for fiskeren, skriver Fiskeridirektoratet i høringsforslaget.

  Direktoratet har i løpet av 2015 fått henvendelser fra flere aktører som mener at det bør åpnes for sports- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje. Dette er imidlertid ikke et fiske de ønsker å åpne for her til lands i år. I en del land utøves sportsfiske som en viktig del av det kommersielle fisket etter makrellstørje. ICCAT sin forvaltningsplan for makrellstørje stiller likevel strenge krav til sports- og rekreasjonsfiske.

  Les også: Pelamide-feber i Oslofjorden

  Blant annet må alle fartøy som skal delta i fisket ha særskilt tillatelse fra nasjonale myndigheter. Det er også krav om at fartøyene i utgangspunktet ikke kan lande mer enn en størje per dag, samt at størjer tatt i disse fiskeriene ikke kan omsettes, men likevel skal trekkes fra kvoten.

  – Ettersom den norske kvoten er liten, og en relativt stor andel av den må settes av til bifangst, mener Fiskeridirektoratet at den resterende kvoten bør fordeles på ett linefartøy og ett ringnotfartøy. Dermed er det ikke rom for å åpne for et sports- og rekreasjonsfiske av størje i 2016, heter det i forslaget.

  Fiskeridirektoratet ber om høringsinstansenes synspunkt på forslaget, og høringsfristen er satt til 4. februar 2016.

  For oss i Hooked fremstår det som merkelig at det i det hele tatt settes en kvote for målrettet fiske etter makrellstørje i 2016. En liten bifangstkvote kan forsvares, men målrettet fiske etter en art som ikke har vært vanlig her til lands på 40-50 år, blir i beste fall kortsiktig tenking – uansett om en velger å kalle det forsøksfiske eller ikke. Heia Norge!

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles