More

  – Det tas for mye laks i sjøen i Sør-Trøndelag

  Storelvene Orkla og Gaula sliter med fangster godt under tiårsgjennomsnittet, mens sjølaksefiskerne i og rundt Trondheimsfjorden har tatt ni ganger så mye laks i år som i fjor.

  Av: Endre Hopland

  Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Hele 233 tonn laks ble tatt med not i sjøen i 2015. Dette utgjør rundt 40 prosent av totalvekten på avlivet villaks i Norge i 2015.  I Agdenes, Trondheim og Rissa kommuner ble det alene tatt hele 28,8 tonn. Til sammenligning ble det i fjor bare tatt 3,2 tonn i disse kommunene.  Da innkortet også fylkesmannen fiskesesongen med 14 dager på grunn av lite laks. I år har derimot sjølaksefiskerne fått fiske ordinær sesong.

  På grunn av den vanskelige situasjonen i de fleste av elvene i Sør-Trøndelag, har det de siste årene vært harde reguleringer i elvene, skriver Norske Lakseelver i en pressemelding. Blant elvene som munner ut i Trondheimsfjorden er det bare i Stjørdalselva Vitenskaplig råd for lakseforvaltning har vurderer situasjonen som god.

  – Norske sportsfiskere og rettighetshavere har i lang tid tatt ansvar for å styrke og bevare villaksen, det til tross for at elver stenges og mulighetene til å drive sportsfiske reduseres. Nå høster sjøfiskerne av det som sås i elvene, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

  Laksefiske i elvene bidrar hvert år til en omsetning på over en milliard kroner i Norge, i tillegg til de mange fiske- og naturopplevelsene folk får. Norske Lakseelver påpeker at dette er viktige elementer for å skape livskraftige lokalsamfunn. Til sammenligning er førstehåndsverdien av 28,8 tonn sjøfisket laks beregnet til rundt tre millioner kroner.

  I Trondheimsfjorden skal  Steinkjervassdragene nå bygges opp igjen etter at de ble friskmeldt fra lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Parasitten ble utryddet gjennom vellykket rontenonbehandling. Samtidig har overvåkningsfisket som foretas med not på Agdenes, vist at laksen kommer i stimer der individene hører hjemme i samme elv.  Potensielt kan nøtene høste ubegrenset av laksen i enkeltvassdrag.

  – I en slik situasjon, der elvene rundt Trondheimsfjorden består av kun en eneste sterk- og resten svake laksebestander, mener vi at det ikke kan forsvares å fiske så hardt i sjøen. Sjøfiske skjer i stor grad på blandede bestander som inkluderer laks som hører hjemme i elver hvor den er truet og sårbar. Dette er ukjent for de fleste nordmenn. Vi mener at det må legges større begrensinger på sjølaksefisket i enkelte områder, sier Evensen.

  I følge Statistisk Sentralbyrå økte de totale laksefangstene i havet med 10 prosent fra 2014 til 2015. Fjoråret var på sin side 11 prosent bedre enn 2013.

  Endre Hoplandhttp://fiskogrask.blogspot.com
  Hooked-redaktør, sportsfisker, skribent og fotograf fra det regntunge, men glade Vestland. Trives best ved eller på sjøen, men er ikke veldig kresen så lenge det handler om fisk og fiske.

  Latest articles

  Related articles