More

  Delta i NM i sportsfiske

  1. januar er over oss igjen, og med det er også et nytt fiskeår i gang. Hvorfor ikke la NM i sportsfiske bli en del av årets fiskeplaner?

  NM i sportsfiske har vært en populær konkurranse blant både ferskvanns- og saltvannsfiskere rundt om i vårt langstrakte kongerike i en årrekke allerede, men det er plass til mange flere i den morsomme konkurransen, som går året igjennom.

  Hooked med Bernt Nor i spissen og NM i sportsfiske med Tom Ole Holth ved roret, inngikk allerede i januar i fjor et samarbeid. I dag trer dette i kraft. Noen regelendringer er gjort, men konkurransene er de samme. Det konkurreres i år i klassene Saltvann, Ferskvann, Micro, Saltvann lag og Ferskvann lag. I tillegg kåres det en NM-mester, basert på de største fiskene tatt i klassene Saltvann og Ferskvann kombinert. En egen landingsside for NM i sportsfiske kommer her på Hooked i nær fremtid. Årets konkurransesider finner du også her.

  NM i sportsfiske er for absolutt alle. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg, og så er det bare å komme seg ut med fiskestengene. Er du allerede registrert, er det bare å fiske. For å melde inn fisk følger du denne lenken (krever innlogging). Alle arter i Norge, som ikke er fredet, er tellende i konkurransen, men de fleste av disse har en minimumsvekt som må være oversteget for at fisken skal kunne meldes inn. De ti største eksemplarene av hver art er tellende i sammendraget, og hver fisker kan ha inntil to eksemplarer av hver art på listene. Se ellers fullstendig regelsett i bunnen av denne saken.

  Skal en gjøre det skarpt i NM i sportsfiske gjelder det å fiske variert, og gjerne hele året igjennom. Likevel er det selvsagt rom for alle typer fiskere i konkurransene. I høysesongen, altså de varmeste månedene av året, vil vi også arrangere en helt egen Folkeklasse, der fiskeglede teller minst like mye som de store fangstene, og kravlisten er lagt mye lavere enn i de andre NM-konkurransene. Flere detaljer om denne klassen kommer senere.

  Det er gratis å delta i NM-konkurransene, og hver måned kårer juryen en Månedens fisk i de tre klassene, samt en Månedens vilkårlige fisk. Heder, ære og flotte premier venter også vinnerne av de forskjellige klassene. Lykke til!

  Regler for NM i Sportsfiske 2015

  Alle de årlige konkurransene har norgesmester- status, og vinneren av hver klasse kan ved årets slutt titulere seg som norgesmester.

  1. I 2015 kjører vi med tre individuelle NM-konkurranser, i tillegg til to lagkonkurranser og en uavhengig folkeklasse, der det ikke stilles de samme kravene som i de fem andre NM-konkurransene. De tre individuelle NM-klassene er saltvann, ferskvann og micro.

  2. I microklassen havner alle fisker som har en på forhånd satt specimenvekt (spesielt stort individ) på under 150 gram, uavhengig av om fisken holder til i ferskvann eller saltvann. I saltvannsklassen havner alle saltvannsfisker som har specimenvekt på 150 gram eller mer, mens alle ferskvannsfisker med specimenvekt på 150 gram eller mer havner i ferskvannsklassen.

  3a. Lagklassene konkurrerer i ferskvann og saltvann. Det kan være inntil tre fiskere på hvert lag, og de individuelle fangstene blir automatisk registrert hos laget fiskeren er tilknyttet til. Dersom en blir med på et lag etter at konkurransene er i gang, har fangstene likevel ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at en må være del av et lag når fisken meldes inn dersom fisken skal telle som lagets fangst, og ikke bare din individuelle. For å bli tilknyttet eller opprette et lag, sender du en e-post til avkroken@gmail.com.

  3b. For at en fangst skal gjelde i NM-konkurransen, må en på forhånd være registrert med brukernavn og passord hos NMSportsfiske. En kan ikke melde inn fisk tatt før en registrerer seg.

  4. I NM-konkurransene er de ti største eksemplarene av hver art tellende som poengfisk i sammendraget, og hver fisker kan ha inntil to eksemplarer av hver art på sammenlagtlisten. I lagklassene kan hvert lag ha inntil seks fisker i hver klasse på listene, men maksimalt to poenggivende fisker per person. En fisker kan altså ikke fylle opp lagets kvote med seks fisker av samme art.

  5. Det gis ti poeng for den største fisken på listen, ni for den nest største og så nedover til ett poeng for den minste. Ved lik vekt gis det lik poengsum dersom det er to forskjellige fiskere. Dersom samme fisker får to fisker med lik vekt, gis det et poeng mindre for den ene fisken.

  6. All fisk skal veies på vekt godkjent for kjøp og salg. Eventuelt kan vekten kalibreres mot en vekt godkjent for kjøp og salg.

  7. Bilde skal følge med innmeldingen, og maksimal bildestørrelse er 1280×800 piksler. Dersom bildet er i høydeformt, skal maks høyde være 800 piksler. Det er ønskelig med vitne til fangsten, men ikke et krav. Fisken kan godkjennes uten vitne dersom bildet tydelig viser fiskens størrelse og art*.

  (* For enkelte arter er bildekrav høyere enn andre. Dette handler om at en del arter er veldig vanskelig å artsdefinere uten gode bilder. Dette gjelder først og fremst kutlinger, nålefisker, ringbuker, mindre karpefisker, flire/brasme (potensielle hybrider). Dersom juryen mener dokumentasjonen av fangsten er for dårlig, kan den underkjennes).

  8. Sammen med innmelding skal følgende opplysninger medfølge: Fiskerens navn, fangstdato, vekt (i gram), fiskemetode, agn, fangststed og eventuelt vitne. I bølgete sjø og sterk vind vil vekta pendle mer eller mindre. I slike tilfeller er det den laveste vekta som vises som skal brukes til innmelding. Snittvekt er ikke tillatt.

  9. Innmelding skal skje senest tre uker (21 dager) etter fangstdato, men ikke senere enn 15. januar påfølgende år. Det vil si at dersom du får en fisk du vil melde inn på nyttårsaften, har du bare 15 dager på deg til å gjøre så.

  10. Konkurransen er åpen fra 1. januar 2015 til 31. desember 2015. For å være med i konkurransen kan du registrere innmeldinger her. Dukan også melde deg på når som helst gjennom året, men fangster tatt før innmeldingsdatoen vil da ikke være tellende.

  11. Kun fisk som er tatt med sportslige metoder, altså stang og snelle, er tellende i konkurransen. Toppknytte stenger, take apart og varpestikker regnes også som sportslig redskap, og er tillatt. Det er maks tillatt å fiske med fem stenger samtidig. Unntaket er riggede trollingbåter, der lokale regler gjelder.

  12. Det er lov å fiske med inntil syv kroker på hvert takkel, for eksempel en sekskrokshekle med en sluk nederst. En treblekrok teller som en krok.

  13, Alle stenger som er i bruk skal være under oppsyn.

  14. Fisk som er fredet og ikke er tellende i noen av konkurransene.

  15. Det er forbudt å fiske med levende agnfisk i Norge. Forbudet gjelder derfor også i NM-konkurransene. Dersom juryen er i tvil om det er brukt levende agnfisk i forbindelse med en innmeldt fangst, kan juryen suverent underkjenne innmeldingen

  16. Dersom det i løpet av året dukker opp fisker som ikke tidligere er registrert i NM-konkurransene, avgjør NM-juryen suverent om de skal havne i ferskvann/saltvann eller micro. Juryen avgjør også suverent hva specimenvekten til arten blir satt til. Er fangsten veldig sjelden i Norge, og/eller lite er kjent om fisken, kan specimenvekten settes til null gram ut året, for så å bli evaluert frem mot neste år. Dersom noen får en art som aldri tidligere er meldt inn til NMSportsfiske, premieres denne.

  17. NM i Sportsfiske er en konkurranse basert på tillit, og arrangørene oppfordrer folk til å bruke normal folkeskikk og å følge norsk lov og lokale regler når de er ute og fisker. Det er minstekrav på en rekke arter, og dersom ikke fangsten skal brukes til mat, oppfordrer vi til å håndtere fisken forsiktig, og praktisere forsvarlig fang og slipp.

  18. Det er ikke satt noe krav til eksakt fangststed, men er det skiltet «Fiske forbudt» et sted, gelder dette også i kokurransene. Juryen kan suverent underkjenner fangster den mener bryter med regelverket. Det er ikke tillatt å fiske fra oppdrettsanlegg eller plattform.

  19. Alle arter som lever vilt i Norge er tellende i konkurransene. Dette inkluderer eventuelle sydlige gjester som besøker kysten vår. Konkurransene omhandler bare fisk tatt i Norge eller norske farvann, Svalbard inkludert. Om juryen mistenker at innmeldte fangster er gjort utenfor landegrensene, kan den suverent underkjenne innmeldingen(e).

  20. Juryen avgjør alle tvilstilfeller i konkurransen suverent. Dersom et jurymedlem er inhabil i en sak, blir ikke vedkommende sin mening tatt med i avgjørelsen av denne.

  21. På nyåret deles det ut premier til NM-vinneren i Ferskvann, Saltvann, Micro, Saltvann lag og Ferskvann lag. Den gjeveste prisen av alle går til årets NM-mester. Dette er den fiskeren som har flest poeng i sammendraget, der både saltvann og ferskvann teller, men bare en fisk per art per person. I tillegg til plaketter, vil vinnerne også få fine, fiskerelaterte premier.

  Da gjenstår det bare å ønske alle et godt nytt fiskeår!

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles