More

  Ber om hjelp til å kartlegge merket sjøørret

  I Sandvikselva i Bærum har de floymerket sjøørret siden 2012. Når vi nå går inn i høysesongen for sjøørretfiske, ber spesialkonsulent Morten Merkesdal i Bærum på ny fiskere i området om hjelp.

  Av: Endre Hopland

  I 2012 ble 244 sjøørret merket. Per 10. mars 2016 er 15 av disse fanget på nytt. I 2013 var tallet på merkede fisk 392. Av disse er 22 fanget igjen. Ytterligere 579 fisker ble floymerket i 2014, og det er gjort gjenfangst av 21 av disse. I 2015 var tallet på merkede fisker 566. Bare 11 av disse har så langt blitt fanget på nytt. Like mange fisker ble merket i 2016, og så langt har ingen av disse vært på land igjen.

  Så hva gjør du dersom du får en merket sjøørret?

  – Sjekk kondisjon på fisken. Er den slank og har slitte, flisete finner, er den sannsynligvis ikke spesielt velsmakende som mat. Den kan da like gjerne settes tilbake i sjøen, igjen. Hvis den fanges sent på året oppe i elvene, gjelder det samme. I september er gytemodningen kommet såpass i gang at fisken taper seg som mat for hver dag, sier Merkesdal til Hooked.

  Dersom sjøørreten du får er over minstemålet på 35 centimeter, og i tillegg feit og fin, er det selvfølgelig lov å kakke den. Merkeinformasjonen ønsker likevel Merkesdal og co. å få i hende.

  – Ta bilde av hele fisken, og nærbilde av nummeret på merket. Ta gjerne et mål av fisken, også. Sammen med fangststed og dato, sender du dette til adressen på merket, sandvikselva@gmail.com. Svar vil komme i løpet av få dager. Vi vil også gjerne vite om fisken ble kakket eller sluppet fri igjen. Informasjon om groing for eksempel blåskjell på merket, og om det var sår på fisken der merket er festet, er også relevant for oss. Det er også viktig at dersom ikke fargen på merket kommer frem av bildet, så må denne skrives i mailen, sier Merkesdal.

  I tabellen under kan du se tallet på merkede fisk/gjenfangster:
  År Farge Antall merket Gjenfanget
  (pr 24.03.2017)
  2012 Hvit 244 15
  2013 Rød 392 22
  2014 Blå 579 21
  2015 Hvit 566 11
  2016 Rød 566 0
   12-16  Totalt 2347 89

  – Det er helt avgjørende at dere som fisker rapporterer inn gjenfangster, slik at vi kan lære hvordan sjøørreten bruker Oslofjorden. På denne måten kan vi tilpasse forvaltningen av arten, slik at bestanden sikres og gir et høstbart overskudd som fritidsfiskerne i Oslofjordområdet kan nyte godt av i fremtiden, sier Merkesdal, på vegne av seg selv om Thrond Haugen i NMBU.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles