More

  132 000 laks tatt i elvene våre i 2015

  Etter å ha talt opp halvparten av årets laksefangst, konkluderer organisasjonen Norske Lakseelver med at årets sesong blir rundt ti prosent bedre enn snittet for de siste ti årene.

  Av: Endre Hopland

  Etter en treg sesongstart kunne mange lakseelver by på en rekke hyggelige opplevelser utover sommeren og høsten 2015. I et utvalg av 43 elver, som til sammen representerer halvparten av den totale norske elvefangsten, ble det denne sesongen fanget elleve prosent flere laks enn gjennomsnittet for de foregående ti sesongene.

  – Gitt at utvalget vårt er representativt for landet som helhet, vil totalfangsten i år bli tett oppunder 132 000 laks. I fjor var vi ganske så nære det endelige tallet, så vi regner med at det vil ligge i denne størrelsesorden også i år, sier Erik Sterud, fagansvarlig hos Norske Lakseelver.

  25 000 laks satt tilbake

  Den endelige fangststatistikken publiseres av Statistisk Sentralbyrå først i slutten av januar, men det vrker nokså klart at den sterke generasjonen laks som gikk ut av elvene som smolt i 2013, sikrer et solid resultatet. I fjor kom deler av denne generasjonen tilbake som smålaks, og i år har mange elver rapportert om godt med mellomlaks i fem-seks-kilosklassen.

  – Dette kan tyde på at det blir et bra storlaksår til neste år, da siste andel av denne årgangen kommer tilbake som voksen gytelaks, skriver Norske Lakseelver i en pressemelding.

  Ifølge den samme pressemeldingen viste Havforskningsinstituttets overvåkning at det var lite lakselus i fjordene under smoltutvandringen i 2013. Oppdrettsindustrien lyktes med avlusningen den våren, og flere lakseunger overlevde den første kritiske perioden i sjøen.

  – Laksen fra denne årgangen har også vært i godt hold, og har åpenbart funnet nok mat i havet, forklarer Sterud, og understreker at laksefisket ikke bare er avhengig av hvor mange fisk som kommer opp i elvene.

  Les også: Laksesesongen 2015

  – Vær og vannføring er avgjørende for fisket i mange elver. Bak stedvis gode fangster, skjuler det seg svært gode fiskeforhold og ikke bare en større mengde fisk enn i mindre gode sesonger. Vi er likevel ikke redde for at beskatningen har vært for hard i år. Det er strenge kvoter i alle elver, og fisk som ikke omfattes av fangstkvotene må settes uskadd tilbake. Av årets totalfangst anslår vi at så mye som 25 000 laks har blitt gjenutsatt, påpeker Sterud

  Stor variasjon

  I årets rapport presenteres altså et utvalg på 43 elver. Norske Lakseelver har lagt vekt på å få med de største og viktigste laksevassdragene i Norge, i tillegg til geografisk spredning.

  – Alle fangstallene er hentet fra elvenes fangstoversikt, eller gitt oss som personlige meddelelser, sier Sterud.

  Som alltid er det variasjoner rundt om, og årets fangst varierer fra å være 100 prosent bedre enn en gjennomsnittssesong (Lærdalselva) til å være 36 prosent svakere enn en gjennomsnittssesong (Otra).

  – Elvene i Finnmark har fisket bra i år, men bryter med landstrenden om at det er mellomlaksen som preger fangsten. Tall fra Tana er ikke inkludert i vår oversikt, og har selvsagt mye å si for fylket som helhet, men for de enkelte elvene i utvalget har det jevnt over vært et godt år, forteller Sterud.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles