Tag : ElfiskeHåp for sjøørreten i Verdalsvassdragets bekker

En ny masteroppgave fra NMBU viser at det er dårlige tilstander for sjøørret i Verdalsvassdragets bekker. Men håpet er ikke ute, enda kan mye gjøres. Av: Stian Stensland, PhD, postdoc naturforvaltning/naturbasert reiseliv For 30-40 år siden nærmest kokte det av sjøørret i Verdalsvassdraget, ifølge erfarne fiskere. En ny bekkeundersøkelse anslår at dagens fiskeproduksjon er omlag 10-20% av hva som er mulig. Ettersom sjøørreten stort sett gyter i bekkene, forstår man at fisket har vært stengt siden 2009. Et trettitalls svært interesserte fiskere, […]

Les mer