Hvordan skille sei og lyr?

Sei og lyr er to av våre vanligste saltvannsfisker, som svært mange sportsfiskere har stiftet bekjentskap med. Likevel er de to artene ganske like i utseende; de har klassisk torpedo-lignende fiskeform, har lik finneplassering og til en viss grad overlappende farger og tegninger. Men ved nærmere øyesyn stopper også likhetene der.

Det aller beste kjennetegnet som skiller de to artene er sidelinjas farge og form. Sidelinja er den streken som går langs kroppssiden fra haleroten og frem til gjellelokket, og denne er karakteristikk hvit og rett hos sei.

Hos lyr derimot, er den buet, og har samme farge som kroppssiden.

Illustrasjoner:  HOOKED

Når det gjelder farge, er ofte seien sølv- eller blåaktig langs siden og helt mørk på ryggen, lyren er litt mer brun- eller grønlig. Men legg merke til at ung lyr har en karakteristisk oransje og blå marmorering, som vist på bildet nederst i artikkelen.

Andre – mindre pålitelige kjennetegn er formen på kjeven og øyet. Begge artene er underbitt, men lyren er langt mer markant sådan. Lyrens øye er noe større i forhold til kroppsstørrelsen enn hos sei, men kan være vrient å se uten begge artene ved siden av hverandre.

Seien skal kunne bli opptil 30 kg tung, men individer over 20 kg er en sjeldenhet. Den er en utpreget stimdannende rovfisk, som spiser det meste den kommer over. Av sportsfiskere tas den både på hekle, sluk, pilk og agn, både fra land og fra båt. Fisker man fra båt kan det være lurt å ha et ekkolodd, slik at man kan finne stimer enklere. Arten finnes langs hele norskekysten, og er knyttet til de frie vannmassene. Seien er kjent for å være svært sprek og byr på en god kamp når de kommer opp i noen kilo.

Bjørn Florø-Larsen med sei på 14 kg. Legg merke til den rette, tykke og hvite sidelinja. Foto: Irvin Kilde.

Les mer om sei på fiskipedia.no: http://fiskipedia.no/Arter/sei.html

Lyren skal kunne bli opp til 18 kg tung, men fisk over 10 kg regnes som stort for arten. Dette er også en stimfisk, men danner ikke like tette og store stimer som seien. Den tar på det meste av sportsfiskeredskap, men kan være noe vrien å lokalisere da de ofte befinner seg på små områder. Dette er typisk rundt grunntopper eller langs svaberg. En raskt fisket jigg er kanskje det mest effektive våpenet til stor lyr. Lyren er utbredt langs hele norskekysten, men er sjeldnere i nord.

Irvin med en lyr på rundt 4 kg. Legg merke til sidelinja som buer oppover under første ryggfinne, og som også har lik farge som resten av kroppssiden. Foto: Frederic Kullin.

Les mer om lyr på fiskipedia.no: http://fiskipedia.no/Arter/lyr.html

Baby lyr, med marmoreringer.

Foto: www.uwphoto.no © Rudolf Svensen.