Hjem

Velkommen ut

Norges største onlinemedie for fiske
- Nå også med jakt


Karuss

Karussen ligner sin nære slektning karpen, men er høyere i kroppsformen. Ryggfinnen er litt kortere enn karpens, og buet utover. Hodet er mer butt, og den mangler skjeggtråder. Den kan heller ikke skyte frem munnen. Vanligvis er karussen bronsefarget, men av og til forekommer nyanser i gull, grønnoliven eller mørk brun. En sjelden gang dukker det også opp oransje/svarte mutasjoner. Karussen er en nokså liten fisk. Sjelden over 10-15 cm (3-5år), maks 45cm og 3-4 kg. Individene i de aller […]

Les mer

Karpe

Karpen kan skilles fra de andre karpefiskene på sin lange ryggfinne og de fire (to lange og to korte) skjeggtrådene på overkjeven. Karpen er å regne som en nattaktiv fisk, selv om det også er vanlig å se den sole seg, eller innta føde på dagtid. Den trives best i grunne, varme og vegetasjonsrike vann, hvor den bruker skjeggtrådene til å lete fram mat på bunnen. Man kjenner til gamle stammer av karpe fra Oslo, Asker, Moss, Kragerø, Tønsberg, Farsund, […]

Les mer

Hork

Horken er som regel brun/grønn med mørke prikker og kan likne litt på abbor og gjørs, men mangler skjell på hode og har én sammenhengende ryggfinne (abbor og gjørs har to). Trives best i de rolige områdene av innsjøer, vann og elver, og helst på mudder eller sandbunn, hvor den finner dyreplankton, mark, larver og småfisk. Horken er nattaktiv og bruker da sidelinjen for å finne mat. I Norge er horken utbredt på Østlandet og da hovedsakelig i Glommavassdraget, Mjøsa, Drammenselva, Vannsjø og […]

Les mer

Harr

Harr er lett gjenkjennelig på sin lange og høye ryggfinne. I Norge kan harren bli opptil 60 cm lang og veie 3,5 kg.   Harr trives best i kaldt og oksygenrikt vann , og lever hovedsakelig av plankton, insekter og små krepsdyr. Harren, som er utbredt flere steder i Norge, er en populær sportsfisk, og fanges helst med fluer. Glomma er den mest kjente østlandselven som har harr. Den er også vanlig i elver og vann i indre strøk av Troms […]

Les mer

Gullbust

Gullbusten har en mengde små svarte prikker i regnbuehinnen på øye. Et særpreg hos gullbusten er snuten, som har en avrundet og overhengende fasong. Halestilken er slank. Gullbusten har visse likhetstrekk med mort, men i motsetning til denne har den gulaktige øyne (morten har røde). Gullbusten trives best i rennende vann, selv om den også forekommer i stillestående vann og innsjøer. Den er en typisk stimfisk som livnærer seg av insekter på overflaten og krepsdyr og planter på bunnen. I Norge […]

Les mer

Dvergmalle

Dvergmalle er den eneste representanten av mallefisker i Norge og kan ikke forveksles med noen annen ferskvannsfisk. Dvergmalle har åtte kraftige og forholdsvis lange skjeggtråder rundt munnen. Den har 7-8 finnestråler i ryggfinnen hvorav den første strålen er en kraftig piggstråle. Dvergmalle er en typisk nattaktiv fisk, som finner føde på bunnen ved hjelp av de lange skjeggtrådene. Føden består for det meste av insektlarver, muslinger, snegler, rogn og småfisk. Den trives best på bløt bunn, og er temmelig hardfør. […]

Les mer

Https://Www.Autodoc.Co.No

www.BildelerButikk.Co.NoLeave a comment