Hjem

Velkommen ut

Norges største onlinemedie for fiske
- Nå også med jakt


Ørekyte

Ørekyta er en liten fisk som kan forveksles med ørretyngel, men ørekyta mangler fettfinne som er karakteristisk for laksefiskene. Ryggfinnen er plassert i mellomrommet mellom bukfinner og gattfinne. Sidelinjen er oppstykket og skjellene meget små. Hannfisken får en tydelig rødfarget buk i gytetiden. Fargene går i gyllen, brunt og sort med hvit buk.   Ørekyta er vår mest vanlige og utbredte karpefisk. Arten er blitt spredt til store deler av landet, noe som skyldes utstrakt bruk av ørekyte som levende […]

Les mer

Vederbuk

Vederbuk har en kraftig kropp med orange buk- og gattfinner. Den kan lett forveksles med både stam og gullbust, men kan skilles greit fra disse ved at vederbuken har mindre skjell. Vederbuken har ikke svartkantete skjell som stammen og kroppssiden er sølvfarget hos yngre individer og sølv- til brunfarget hos eldre individer. Vederbuken har i motsetning til stam konkav gattfinne (buer innover).   Vederbuken lever helst i stilleflytende elver og klare vann, men kan tilpasse seg overalt. Den er en […]

Les mer

Sørv

Sørven er kanskje en av våre peneste ferskvannsfisker, med sine knallrøde finner og sølv- til bronsefarget kropp. Typisk er det at ungfiskene har sølvfarget kropp, mens den går over til bronsjefarget hos eldre individer. Sørven er meget lik mort, men kan skilles fra denne på at ryggfinnen er plassert bak bukfinnen på sørven og rett foran hos mort. Sørven har normalt også en noe høyere kroppsfasong og er tydelig underbitt med sin skråstilte munn. Svelgtennene er også karakteristiske, da disse […]

Les mer

Sik

Siken er slank med sølvblanke sider, mørk rygg og hvit buk. Halefinnen er dypt kløftet, og skjellene er ganske store. Munnen sitter ytterst på snuten, og er svakt overbitt. Hannen har vorter på hodet og ryggen i gytetida. Vanligvis har siken færre enn 40 gjeller. Den kan bli opptil 70 cm lang og 8-10 kg tung, men blir sjelden tyngre enn 1 kilo. De ulike bestandene varierer sterkt i størrelse, ofte kan også ulike varianter opptre innenfor samme bestand. Siken […]

Les mer

Mort

Morten har en sølvblank kropp med svart rygg, men sørven, og da spesielt på større individer, har et gyllent til bronsefarget skjær på kroppen. Morten har øyne med rød iris. I bleket vann kan iris fortone seg mer som oransje. Morten kan lett forveksles med sørv, men det er et par særpreg som skiller disse greit. Hos mort er bukfinnene plassert rett under forkant av ryggfinnen, men dem hos sørv er plassert foran ryggfinnen. Sørven har også et tydelig underbitt […]

Les mer

Lake

Laken er ein avlang fisk med lateral flattrykking på bakkroppen og relativt rund form framme. Fargen er som regel brun eller gul med svarte eller brune teikningar på oversidan, noko lysare på undersida. Lake er en fiskeart i brosmefamilien (en undergruppe av torskefisker som tidligere ble regnet til torskefamilien, noe enkelte fortsatt gjør). Lake er den eneste av denne gruppen som lever i ferskvann. Den finnes i Norge fra Østfold til Finnmark, med unntak av Nordland. Mjøsa har en stor […]

Les mer

Https://Www.Autodoc.Co.No

www.BildelerButikk.Co.NoLeave a comment