Det finnes mange rare skapninger i sjøen, og felles for de alle er at de har vært små en gang.

Av: Rudolf Svendsen, uwphoto.no

Livet i havet er tøft, spesielt for en liten fisk, og på generelt grunnlag har fiskeunger to strategier for å overleve. Enten blir de beskyttet av foreldre eller andre marine arter, eller så må de stole på kamuflasjen sin. Sistnevnte alternativ er mest vanlig. De fleste fisker ligner ikke på foreldrene sine i larvestadiet. Slike nyklekkede småtroll er ellers veldig vanskelig å finne når en er ute og dykker. Dette skyldes både at de er så forsvinnende små, og at de ofte lever pelagisk. Flyndrelarvene er et kapittel for seg, selv om de jo blir jo ganske store som voksne. Noen gyltefisker, nålefisker, ulker og ikke minst rognkjeksen passer på eggene sine. Da er det alltid hannen som tar seg av familien, mens hunnen stikker av. En annen morsom observasjon er at små utgaver av de aller fleste fiskearter gjerne er mer fargerike enn de voksne. Etter hvert som larvene blir til yngel, kommer også likheten til opphavet sigende. På disse sidene følger et knippe eksempler.»