More

  Rypetaksteringen 2017 – Statskog

  En av høstens store spenninger er rypetaksteringene. Her er Statskog sin rapport.

  Kilde: Statskog

  Årets rypetelling tyder på at jegerne i Sør-Norge kan gå en spennende jakthøst i møte. I nord ser det dårligere ut.  Hundrevis av dedikerte jegere og fuglehundfolk takserer årlig mer enn 1 800 kilometer for Statskog. Resultatet tyder på at høstens fuglejakt kan gi god uttelling i Sør-Norge. Tellingene her viser jevnt over en god kyllingproduksjon og en høy andel voksenfugl.

  – I sør er kullene i mange områder veldig bra både på ryper og skogsfugl. I disse områdene kan det bli en svært spennende høst for fuglejegeren, sier fagsjef for jakt- og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

  En del av forklaringen er at det har vært godt med smågnagere, slik at rev, mår og andre predatorer har hatt bra med annen mat enn rype og skogsfugl. Tidlig vår, bra med insekter som kyllingene er avhengig av, samtidig som vi har unngått ekstremvær har også bidratt til oppgangen.


  Svakere i nord

  Rypetellingeneviser at det er mindre ryper jo lenger nord man kommer på arealene hvor Statskog forvalter jakta. I Nordland og Troms viser også tellingene at det er bedre ved kysten enn i innlandet.

  – En del av områdene i Nordland viser middels kyllingproduksjon, et bilde som er noe bedre enn i fjor. Situasjonen i Troms er imidlertid svakere enn i Nordland. Noe av forklaringen på den svake utviklingen i nord kan være kald vår og sommer, noe som flere steder har gjort hekkingen problematisk for rypene. Taksørene melder om kyllinger som er seint klekket, og at de finner rypene på andre steder enn normalt. I tillegg vil rev og mår tære på bestanden i mangel av smågnagere, sier Breisjøberget.


  Regulering av høstens jakt

  Sammen med norske jegere har Statskog samlet fangstdata og takseringsdata over flere år. Disse dataene har blitt bearbeidet gjennom vinteren.

  – I mange områder ser vi at det er lavt jakttrykk, mens noen områder har for høyt jaktuttak. Det unike tallmaterialet vårt vil bidra til en mer presis forvaltning av ryper og jegere, sier Breisjøberget.

  Årets takseringsresultat vil nå gås gjennom med parter som Statskog samarbeider med.

  – Blant annet vil reguleringer blir drøftet med Norges jeger- og fiskerforbund i Nordland og Troms. Deretter vil vi lande en konklusjon på årets regulering av Statskogs rype- og skogsfugljakt, sier Breisjøberget.


  Takseringen

  Statskog har ved hjelp av Norges Jeger- og Fiskerforbund og fuglehundklubber et veletablert, og godt organisert takseringsopplegg på sine eiendommer fra sør til nord. Med over 1 800 kilometer takseringslinjer er det ingen andre som har like omfattende tellinger som Statskog.

  Taksering av ryper og skogsfugl gjøres for å finne ut hvor mange fugler vi har, både voksne og kyllinger, og hvor mange vi kan høste. Takseringen foregår med fuglehund langs linjer som er lagt ut i terrenget. Disse linjene skal ligge i terreng som er representativt for området, slik at både gode og dårlige biotoper blir taksert. Linjene er utformet i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og det er de samme linjene som blir taksert hvert år. Takseringsmetodikken kalles distance sampling, og er vist å være den beste for å taksere liryper. Statskog har etter hvert lange serier med sammenlignbare data fra de enkelte områdene.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Her er årets deltagere i Jaktlaget!

  Snart starter innspillingen for årets oppfølger til Jaktlaget. Seks deltagere skal stifte ett nytt Jaktlag og vi får bli med på deres...

  Vi lager pølser og kjøttdeig – Bernt gjør ting han ikke kan Ep20

  Nysgjerrig på å lage pølser eller lage kjøttdeig? Det var jeg og - så ringte jeg Jesper som blei med å lagde...

  5 TIPS til hagleskytinga – Bernt gjør ting han ikke kan EP19

  Her er 5 tips til hagleskytinga før jakta starter. Jeg tok turen opp til Løvenskioldbanen for å...

  Predatorfiske i Østersjøen med Raymarine Element

  Tidligere i sommer ble jeg invitert til Finland av Raymarine for å sjekke ut nye Raymarine Element. Da jeg aldri har...

  Related articles