Alt du trenger å vite om skrantesyke / CWD

Vi i Hooked deltok og gjorde opptak av informasjonsmøte om Skrantesyke (chronic wasting disease CWD) på NMBU i Oslo, 4/7 2017. Arrangører var Hardangervidda Villreinutvalg med foredragsholdere fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Foredraget gir deg informasjon om skrantesyke som er påvist hos villrein i Nordfjella villreinområde.
Hva er dette og hvilke konsekvenser får dette for Hardangervidda villreinområde? Møtet var åpent for alle interesserte, men er spesielt rettet mot rettighetshavere og jegere knyttet til Hardangervidda villreinområde.

Program
1. CWD – sykdommen, hva er skrantesyke?
Veterinærinstituttet v/Jørn Våge.
2. CWD – tiltak for bekjempelse / hindre spredning av sykdommen.
Mattilsynet v/Harald Øverby.

Informasjon om innsamling av CWD-prøver fra felt villrein finner du på http://www.hjortevilt.no
Møteholder er Svein Erik Lund fra Hardangervidda villreinutvalg.