More

  Aldri tidligere har norske jegere hatt større tillit blant folket

  Ferske tall fra Natur- og Miljøbarometeret til TNS-Gallup viser at den norske befolknings holdning til jakt og jegere er rekordstor.

  Av: Endre Hopland

  Den norske befolknings holdning til jakt og jegere måles regelmessig gjennom Natur- og Miljøbarometeret til TNS-Gallup. Her stilles de samme spørsmålene med tre års mellomrom, slik at en kan få frem endringer i holdninger til aktuelle natur- og miljøsaker i befolkningen over tid.

  Tallene som blir presentert foran årets jaktsesong er historiske. Aldri tidligere har jegerne hatt så stor tillit i befolkningen som nå. Hele 86 prosent av de spurte har svært eller ganske god tiltro til at jakt i Norge utøves på en human og forsvarlig måte.

  – Det er all time high i den perioden vi har målt. Særlig er det andelen som har svært stor tiltro til at jakten i Norge utøves på en human og forsvarlig måte som øker, fra 18 prosent i 2014 til 30 prosent i 2017, sier informasjonssjef i NJFF, Espen Farstad, til Hooked.

  Også på det mer generelle spørsmålet om holdninger til jakt er det en positiv utvikling.
  74 prosent av alle spurte er svært eller ganske positive. Dette er det beste tallet som er målt siden 2008, og en økning på 6 prosent fra 2014.

  – Dette er svært gode tall for oss som arbeider for at jakten skal foregå i skikkelige former, sier NJFF-leder Runar Rugtvedt, og legger til at tallene samsvarer godt med det inntrykket organisasjonen hans har av den norske jegeren.

  – Han eller hun er en dedikert person med glødende interesse for natur og dyreliv, og som bestreber seg på at den jakten man bedriver skal være så god som mulig, både for folk og dyr. Vi har et forvalteransvar, og den oppgaven tar vi på alvor. Slik sett er det derfor riktig å si at tilliten er fortjent, sier han.

  FORNØYD: Leder i NJFF, Runar Rugtvedt. (Begge foto: NJFF)

  Rugtvedt understreker samtidig at NJFF er ydmyke for det faktum at det her er snakk om en aktivitet som krever særlig aktsomhet i forhold til andre naturbrukere.

  – Det er rom for alle dersom en tar hensyn til hverandre. En så høy tillitsscore som vi nå har fått forplikter selvsagt jegerstanden i tiden framover. Gjennom en utstrakt opplærings- og skoleringsvirksomhet i lokalforeninger over hele landet, sikrer vi at vi har kompetente jegere. Vi kan love at vårt arbeid med fokus på sikkerhet, gode skudd og en fornuftig naturforvaltning skal videreføres, sier en svært fornøyd NJFF-leder.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles