Mark – frivektDel dette:

Markfiske kan gjøres på uendelig mange måter. Frivekt er en av de.

Med frivekt mener vi ingen vekt utover kroken og marken. Altså ingen dupp, splitthagl, opphenger eller annet fjas. Kun deg, kroken og sprellende mark. Det er vel hovedsaklig fiske etter ørret (og laks) i vann og elver som dette fiskes etter. 

Slikt fiske krever mye av fiskern og omgivelsene – da rekkevidden blir veldig begrenset. Det er to måter man kan utvide rekkevidden, enten ved å ha en lang stang, eller sette på flere mark.

Da blir kunsten å speide på vak, gerilja kaste på de, eller liste seg frem til myrkanter og andre skjul fisken står i.

 

Del dette:
Prev Dorging
Next Harving

Comments are closed.