Baetis rhodani

Foto: Kjetil Bergseth – Baethis Media

Imitajoner

Dun; No-hackle #14 eller mindre.

Nymfer som passer bra er Pheasants Tail Nymph

Spent spinner; brunrød

Se bildegalleri i bunn for imitasjoner som passer.

Utbredelse

Vanlig smådøgnflue er en av Norges mest utbredte og vanlig forekommende døgnflue og finnes i alle landets fylker.

Utseende

Kroppen er 5-11 millimeter lang.

Olivenfarget, enten brunlig, mer grå eller grønn. Vingene er trekantet og holdes rett opp og ut fra kroppen i hvile. Vingene er svakt røykfarget uten markert årenett. Lengst bak på bakkroppen er det to haletråder (cerci).

Nymfer/larver

Nymfene er mellom 5-11 millimeter lang. Den har tre haletråder, som er kortere enn kroppen, og den miderste er litt kortere en de to på siden. Haletrådene har ikke smale mørke ringer. Den midterste haletråden har små korte hår ut til hver side. De to ytre haletrådene har bare hår på innsiden. Beinas kloledd har ikke små fine hår på hver klospiss. Det er sju par små bladformede gjeller bokover på siden av bakkroppen.

Levevis

Vanlig smådøgnflue finnes i bekker og større elver med rennende vann. Den tåler lave pH-verdier ned til 4,6, men trives best i pH 6–6,9.

Generasjoner

Baetis rhodani kan ha flere generasjoner i løpet av ett år, og vanligvis to generasjoner i Norge, først tidlig i mai og senere i slutten av august eller tidlig i september. Siste generasjon er mindre enn første.

De voksne kan ikke ta til seg føde eller fuktighet som voksne individer. Hanner lever sjeldent mer enn ett døgn.