More

  Vi ble med OFA på utsett av fisk i Østmarka

   

  Foto: OFA

  Hvorfor trenger man å sette ut fisk?

  Oslomarka kjennetegnes ved at det er svært mange små skogstjern med begrensede gyte- og oppvekstmuligheter for ørret. De små bekkene er ofte utsatt for å tørke ut eller bunnfryser, og mange er for sure. Poenget med settefiskanlegget er derfor å hjelpe ørretungene gjennom den første, mest sårbare tiden (1-3år), og så slippe de tilbake i vannene der de hører hjemme når de er blitt store nok.

   

  OFAs settefiskanlegg i Sørkedalen

  Foto: HOOKED / Krister Kristiansen

   

  Foto: HOOKED / Krister Kristiansen

   

  Oppmøte med Nøklevann

  Jeg møter laget ved inngangen til Nøklevann, og det er en livlig gjeng. Fiskeutsettet har en høy stjerne, og er kanskje en av gulrotene for de mange frivillige som er tilknyttet OFA.


  Lag

  4 personer blir delt inn i 2 lag. Et par av gutta har allerede vært på en runde tidligere på dagen og er klare for økt #2.

  Jeg blir satt på lag med Per Arne, og så kjører vi et stykke inn i østmarka med bagasjen full av fisk. Det at det skulvper litt i svingen er heller en fordel en ulempe, da det er med å frigi oksygen i posene.

   

  Foto: HOOKED

   

  Så er det bare å ta beina fatt! 

  Foto: HOOKED


  Kort avstand – men allikevel ’villmark’

  Noen av vannene i østmarka er såkalte ”Nærvann” hvor det settes ut ekstra stor og fin fisk – og muligheten for gode pannefisk er relativt store. De vannene vi skal besøke på dette utsettet, ligger litt lengre unna, men allikevel nært nok for hvemsomhelst , og en kort tur selv på en hverdag er fullt mulig.

   

   

  Vel fremme ved det første vannet finner Per-Arne et egnet område og setter i gang.  

  Foto: HOOKED.


  Når de små har forlatt rede

  Den mest sårbare tiden for fisken er rett etter utsettet. Både fra andre predatorer som abbor, gjedde eller større ørret. Men også oss fritidsfiskere. Hvis det er unormalt mye bitt en dag i mai, så skader det ikke å ta en titt på OFA sine nettsider eller HOOKED.no å sjekke om utsettet er i gang.

  Slik fisk trenger gjerne noen uker før de får god smak i kjøttet, samt tilvent seg sitt nye element. Det er lite utfordrende å føle at du fikser i en oppdrettsmære. Så respekter dette, så får fisken de aller beste forutsetninger til å glede deg og andre i årene som kommer.

   

  Turen går videre

  Så var det på med sekken igjen, og ferden går videre til neste vann – med en god følelse i kroppen om at man har bidratt litt til fordel for alle som vil prøve fiskelykken i Oslomarka denne sommeren også.

   

  Artikkelen fortsetter under bildet.

  Turen videre

  Foto: HOOKED.

  Se flere bilder fra settefiskanlegget og turen i karusellen i bunn av artikkelen!

  Skitt fiske!


  Litt om OFA

  Fra settefiskeanlegget i Sørkedalen hvor OFA har 4 årsverk, drives OFA basert på nonprofit, og er en profesjonell organisasjon med mange engasjerte frivillige.

  OFAs inntektsgrunnlag er hovedsakelig basert på salg av fiskekort og egne publikasjoner (80%), med noe kommunal støtte (20%) – og derfor er det så viktig at alle over 18 år løser fiskekort.

  Profesjonelt anlegg

  Det hentes 90.000-100.000 ørretrogn inn til anlegget hvert år, rogna kommer fra Nordmarkas 3 vassdrag. All fisk som settes i marka er derfor Nordmarksfisk. Stamfisket drives med ruser, siden det er mest skånsomt for stor fisk. All stamfisk slippes tilbake etter stryking.

  30.000 fisk hvert år

  Årlig settes det ut rundt 30.000 stk. 1-3 årige ørreter (det suppleres etter behov) i de vannene som OFA kultiverer. Noen år hvor OFA har et overskudd på anlegget, settes dette som yngel i bekker og elver, i første rekke der det har blitt stamfisket. Det er alltid en fordel å fylle opp klekkeriet med et overskudd av rogn, i tilfellet det skulle skje noe uforutsett.

  Arbeidslag og frivillighet

  Arbeidslagene har vært bærebjelken i OFA organisasjonen og teller i dag ca. 200 personer på 41 arbeidslag fordelt på 9 områder, som utfører arbeid tilsvarende minst 2500 timer.

  Oppgavene for de første arbeidslagene var, som i dag, utsett av fisk, stamfiske, rydding av fiskeplasser og fiskestier, oppgradering av gytebekker. I disse legges det ut gyte- og kalkgrus, det bygges terskler, tilrettelegges skjulmuligheter i form av store steiner og røtter, graves dype overvintringskulper og det fanges mink. Bekkene må stadig vedlikeholdes.

  Annet arbeid består av plukking av søppel/renovasjon samt fiskeoppsyn. Noen ørretvann har også for stor rekruttering. I flere av disse drives det ulike uttynningsprosjekter med finmaskede garn, ruser og el-apparat. Uttynningsfiske av abbor har derimot vist seg å være meningsløst, så det er historie.

  Kilde: www.ofa.no

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles