More

  Undersøkelse om fritidsfiske i Oslofjorden

  Bruk noen minutter på denne undersøkelsen, det vil kunne bety  mye for oss fiskere, forvaltere og utviklingen av Indre Oslofjord som fiskeplass.

  I denne undersøkelsen ønsker vi din hjelp for å få mer kunnskap om betydningen og verdien av indre Oslofjord (Drøbaksundet – Oslo) som arena for folks fritidsbruk. Bare ved at flest mulig svarer, også de som fisker lite, kan vi få et riktig bilde av bruken og meningene om fritidsfisket i fjorden. Dette er viktig kunnskap for fremtidens forvaltning av indre Oslofjord. Undersøkelsen inngår i en masteroppgave som del av et forskningsprosjekt, og vi setter pris på ditt tidsbruk.

  Undersøkelsen tar mellom 15 og 20 minutter. Bare følg denne lenke https://response.questback.com/jeanettethimamontri/gd261qcx3u/  for å starte.

  Bakgrunn for undersøkelsen

  Fritidsfiske langs kysten er omfattende og har lange tradisjoner i Norge. Inntil nylig har man antatt at denne aktiviteten har hatt begrenset effekt på fiskeressursene. Nyere forskning på bl. a. kysttorsk langs sørlandskysten viser at denne oppfatningen må revurderes. Samtidig vet vi at fritidsfiske representerer betydelige verdier både for fiskerne selv og for nærmiljøet fisket utøves i. Det er foreslått ulike vernetiltak overfor fisken.

  Implementering av slike vernetiltak vil også få konsekvenser for fiskernes verdisetting av deres aktivitet. For å få en mest mulig skånsom og bærekraftig forvaltning av kystfisk(e), dvs som både tar innover seg fiskens og fiskerens behov, vil det være nødvendig med en detaljert forståelse av den integrerte dynamikken i slike fisk-fisker-systemer.

  Vi vet at både fisk og fiskere oppfører seg ulikt både gjennom året og ved ulike lokaliteter, men vi vet mindre om hva som motiverer og driver disse romlige og temporære prosessene. Enda mindre vet vi om den romlige og temporære koblingen mellom fisks atferd og utbredelse og fiskers motivasjon og verdsetting av sin aktivitet. Satt på spissen så er ikke nødvendigvis slik at det som er ’hot spots’ for fisken er ’hot spots’ for fiskerne. Både fiskens og fiskernes atferd og valg er påvirket av ulike motivasjonsfaktorer og beskrankninger som vil variere i både tid og rom, men det er samtidig grunn til å tro at både fisken og fiskerens valg og atferd er påvirket av den andre. En økt forståelse rundt disse prosessene vil kreve et tverrfaglig samarbeid mellom samfunnsøkonomer og økologer om utvikling av nye verktøy for integrert analyse av deres respektive data.

  Prosjektet vil etablere et tett samarbeid mellom INA sitt fiskeøkologiske miljø (Haugen), INA sitt reiselivsbaserte miljø (Stensland) og IØR sitt samfunnsøkonomiske miljø (Navrud). I tillegg vil dette UMB-samarbeidet knyttes opp til internasjonal topp-ekspertise inne feltet rekreasjonsfiske (Arlinghaus, IGB – arbeider både med økologi og økonomi) og nasjonal ekspertise (Kleiven, HI – arbeider med surveymetodikk i fritidsfisket og bevaringsområder).

  Dine svar behandles konfidensielt og datamaterialet vil anonymiseres innen prosjektslutt, 31.12.2015. Resultatene identifiserer ikke enkeltpersoner.

  De som fyller ut skjemaet vil være med i trekningen av et gavekort fra XXL på 1000 kr og fiskeutstyr. De som svarer vil også få tilsendt et sammendrag av resultatene om de ønsker det.

  Spørsmål eller kommentarer kan noteres på siste siden i skjemaet eller rettes til Jeanette Thimamontri.

  På forhånd takk – ditt bidrag er svært viktige for oss!

   

  Med vennlig hilsen

  Jeanette Thimamontri
  Masterstudent, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Ås
  Tlf: (+47) 92818022
  E-post: jeanth@student.umb.no

  Thrond Haugen, Ståle Navrud, Stian Stensland og Jonathan Edward Colman
  Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Ås

   

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles