More

  Ny hovedsponsor for VM i Fluefiske skaper reaksjoner – Oppdatert

  Når WFFC slapp nyheten om ny hovedsponsor kom reaksjonene umiddelbart.

  Saken er oppdatert, nederst.

  WFFC 2013 har inngått en sponsoravtale med Nova Sea, et av Nord-Norges største lakseoppdrettselskaper.

  A day of shame for all flyfishers

  I en pressemelding skriver de;

  «We see that Nova Sea and the sport of Fly Fishing have a common focus on the protection of fish, water and the environment. We are looking forward to a long-term cooperation and development for both the sport of Fly Fishing and fish-farming in which «Catch and release» is of benefit for both parts.»

  Vi har sendt en forespørsel til IEC (Medie og sponsoransvarlig), WFFC (arrangør) og FIPS-Mouch (Eierskapsorganisasjon) om en nærmere forklaring.

  Sterke reaksjoner

  På Facebook florerer det med reaksjoner

  Be ashamed, be very ashamed with YOUR choice of head sponsor…
  You have just lost the respect of many many fly fishing people in the world…the ones who care for REAL about the environment & the wild animals in it.

  You don’t represent ANY conscious fly fisher with your weird choice of main sponsor! Shame on you!

  Congrats with having such a great sponsor in Nova Sea!!! You must be very proud of it!!! NOT!! The one in charge of making the sponsorship should be sent to jail! Embarrassing is a small word!!!

  er noen av tingene som skrives.

  Vi i HOOKED har bedt om en forklaring og kommer tilbake med mer.

  Jim Nerdal i WFFC skriver følgende i et brev til HOOKED;

  [divider]

  I Vefsna regionen er vi i etter to år med rotenonbehandling gang med reetablering av lakse- og sjø ørret stammene i våre elver, samt av ørret og røyestammene i tre store innsjøer. Dette er trolig en av de største behandlings- og reetableringsaksjoner i verden noen sinne.

  I arbeidet med å reetablere lakse- og sjø ørret stammene er  problemene med lakselus og rømt oppdrettsfisk en av de største utfordringer vi står overfor. Disse utfordringene kan kun løses gjennom dialog og samarbeid med oppdrettsnæringen. Det har liten hensikt å ensidig kritisere denne for vår region så viktige næring. Vi må få etablert en situasjon der vi kan spille på lag for å løse begge de foran nevnte utfordringer.

  I realiteten har vi jo en felles interesse i å finne løsninger som sikrer en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Lakselus er et stort og kostbart problem for næringen, likeså med rømming fra anleggene.

  Nova Sea er et viktig Helgelandsbasert  selskap som det er naturlig for oss å etablere kontakt med nå vi skal komme i gang med en dialog med for å påvirke til en utvikling som kan tjene begge parter.

  Vi er også avhengig av å få best mulig kunnskap gjennom forsknings- og utviklingsarbeid – ikke minst i forhold til å få en optimal løsning på bl.a. luseproblematikken. Her har vi som arbeider med å sikre de ville laksestammene og oppdrettsnæringen en felles interesse.

  Oppdrett av laks og sjø ørret er en næring som er kommet for å bli, og som har svært stor betydning for næringsutvikling og opprettholdelse av bosetningen på Helgelandskysten. Denne virkeligheten må vi forholde oss til, og så gjennom dialog og samarbeid få denne næringen til å spille på lag med oss i arbeidet med å sikre de ville lakse- og sjø ørretstammene.

  Derfor har vi valgt å gå inn i et samarbeid med Nova Sea med håp om at dette samarbeidet ikke bare skal bli et samarbeid kun knyttet til årets VM, men også åpne for  fremtidig dialog og samarbeid mellom Nova Sea og vårt reetableringsprosjekt.

   

   

   

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles