More

  Nå skal Jarenvannet beskyttes

  Det er ikke veldig mange år siden Jarenvannet i Gran kommune i Oppland var den heiteste storgjeddesjøen i landet. Slik er det ikke lenger, men det tas nå grep for å få vannet tilbak til gamle høyder.

  Av: Endre Hopland

  Det jubles nå i den gjeddefiskende delen av Norge, og det er det nystartede Jarenvannet grunneierlag som har æren for dette. Etter år med overfiske og biologisk forfall i Jarenvannet, tar grunneierne nå tak i problemet.

  Formålet med grunneierlaget er ifølge lagets egne nettsider å sørge for en god og bærekraftig forvaltning av fisket, samtidig som det legges til rette for fritidsfiske etter fastsatte regler. Andre punkt på agendaen inkluderer naturvern, tilgang til fiskeplasser, skilting av området og tilrettelegging for parkering. Det er likevel fiskeforvaltningdelen, og da kanskje spesielt de nye fiskereglene, som mest interessant akkurat nå.

  Det er nemlig ingen statshemmelighet at det har blitt fisket tungt på Jarenvannet de siste årene, med både sportslige og usportslige metoder, og det er heller ingen tvil om at det har blitt kakket mye storgjedde i løpet av denne perioden.

  Det som trolig førte til at gjeddene i vannet vokste seg så store, var den gode tilgangen på byttefisk med litt størrelse på, da primært sik. I dag er dessverre sikstammen på kraftig retur, og millioner av småmort har tatt over. Gjeddene beiter selvsagt på disse også, men det sier seg selv at en vokser fortere dersom en setter til livs middager på en kilo og ikke bare 100-gramssnacks.

  Jarenvannet grunneierlag innfører nå følgende regler:

  • Alle som har fylt 16 år og som vil fiske skal ha løst fiskekort.
  • Kortet gjelder kun for Jarenvatnet.
  • Fiske med stang og håndsnøre er tillatt fra land og båt, samt isfiske. Øvrige fangstmetoder er ikke tillatt.
  • Det er ikke tillatt med motor av noe slag på båt, heller ikke elektrisk motor.
  • Bruk av levende fisk som agn er forbudt.
  • Gjedde over 70 cm skal settes ut igjen mest mulig uskadd. Fiskere med spesialutstyr for gjeddefiske skal medbringe nødvendig avkrokingsutstyr. Det er ikke tillatt å oppbevare gjedde over 70 cm selv om avkroking ikke er vellykket.
  • Utsetting av båt/flyteredskap må avtales med grunneier.
  • Fiskekort skal bringes med under fisket og vises frem på forlangende.
  • Krepsing er ikke tillatt uten grunneiers tillatelse.
  • Personer som ved kontroll ikke har løst fiskekort, avkreves dobbelt gebyr.
  • Overtredelse av disse regler vil bli anmeldt!

  Spesielt er det verd å merke seg regelen om maksimalstørrelse. Der de aller fleste vann opererer med minstemål, velger altså Jarenvannet-grunneierne å snu på flisa. Dette handler selvsagt om å bevare de store gjeddene, og heller fiske ut småfisken. I fiske-Norge er dette sjelden tenking, og Jarenvannet grunneierlag får to tomler i været for å bruke hodet.

  Gjeddeentusiast Erik Walmann i Pikewallis er fra seg av begeistring over Jarenvannet-nyheten. På Pikewallis-sidene gir han Tor Ola Dehli og Thomas Monsen mye av æren for det som nå har skjedd.

  – Etter press fra glade gjeddefiskere som Tor Ola Dehli og Thomas Monsen har Jaren grunneierlag blitt dannet, og de har forstått at gjeddefisket i Jarenvannet må beskyttes, sier Walmann.

  Vi håper Jarenvannet gunneierlag får skikk på godvannet sitt igjen, og ønsker de lykke til med alt fretidig arbeid. Mer om både laget, vannet og fremtidsplanene kan du lese på jarenvannet.no.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles