More

  – Møt opp og vis at du bryr deg

  Onsdag 27. mai oppfordres alle sportsfiskere, naturentusiaster og øvrige mennesker som bryr seg om kloden vår til å møte opp foran Stortinget klokken 15.30. 

  Av: Endre Hopland

  I regi av Levendefjorder skal det demonstreres mot måten oppdrettsnæringen her til lands drives på og den nye havbruksmeldingen som legges frem for Stortinget før sommeren. Den ideelle organisasjonen Reddvillaksen oppfordrer folk til å vise sin støtte.

  – Havbruksmeldingen inneholder få spor av vilje til reelle forbedringer. Her skal oppdrettsnæringen vokse og bare det. Vekst uten forbedringer fører til enda mer utslipp og sykere fisk, sier Jens Olav Flekke i Reddvillaksen til Hooked.

  Han håper alle som vil ha en natur vi kan være stolte av, reine fjorder og akseptabel dyrevelferd kommer til å ta turen til Stortinget denne onsdagen og at så mange sportsfiskere som mulig stiller.

  – Det er faktisk 100 000 som fisker laks i Norge, og enda flere som fisker sjøørret. Oppdrettsnæringen har direkte konsekvenser for deres handlingsrom og hobby. Det er det ingen grunn til at de skal finne seg i dette, sier Flekke, og poengterer samtidig at dette angår oss alle.

  – Mener du at sunne og høstbare stammer av vill laks og sjøørret er en gave som må føres videre til kommende generasjoner? Ønsker du fjordfisk på middagsbordet som ikke er overfeit og ødelagt av fôrspill fra merdene? Ønsker du at myndighetene skal slutte å særbehandle oppdrettsnæringen med tanke på utslipp og dårlig fiskevelferd? Da må du vise at du bryr deg, sier han videre.

  Demonstrasjonen blir selvsagt av det fredelige slaget, men Flekke poengterer at budskapet bare blir sterkere jo flere som stiller opp. Reddvillaksen stiler seg bak parolene, som har blitt utformet i et konstruktivt samarbeid mellom mange aktører.

  – Oppdrettsnæringen har blitt en stor, multinasjonal industri, men den har likevel ikke etablert kontrollsystemer med utslipp, sykdom og fiskehelse, lus og smitte. En merde på 200 000 laks slipper ut ti tonn med urenset biologisk avfall per døgn, og dette er avfall som går rett i fjordene. Årlig urensede utslipp på 1000 tonn kobber, 400 kilo kadmium, arsen, kvikksølv, metylkvikksølv og uhorvelige mengder hydrogenperoksid blir knapt registrert eller kommentert. Dessuten florerer lakselusen, og tar knekken på utvandrende laksesmolt og hele stammer av stasjonær sjøørret. Det er full krise, sier han til Hooked.

  Flekke gjør det også krystallklart at oppdrettsnæringen og norske politikerne av en eller annen grunn tviholder på utdatert teknologi med produksjon i åpne merder.

  – De burde heller stille seg i frontlinjen i utviklingen, og være på toget når det forlater stasjonen. Akvadesign AS i Brønnøysund kan vise til oppsiktsvekkende resultater med sine forsøk i lukkede merder. Lukkede anlegg i sjøen er ikke nevnt med ett ord i Stortingsmeldingen om en såkalt «forutsigbar og bærekraftig vekst» i havbruksnæringen. Før eller siden blir Norge forbikjørt av andre nasjoner hvis man ikke handler tidsnok, sier han.

  – Alt flyter inn og ut av åpne notmerder, uten mulighet til å samle opp noe som helst. Noe må gjøres, så møt opp og vis at du bryr deg, sier han.

  Mer om demonstrasjonen og påmelding til denne finner du forøvrig her

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles