More

  Leptophlebia marginata

   

  Leptophlebia Marginata – Foto: Kjetil Bergseth – Baethis Media

  Imitasjoner

  Mest aktulle stadier er å imitere nymfer, klekkere og ferdig klekkede duns (se bilder i bunn).

   

  Utseende

  Kroppen er 6-12 millimeter lang. Brun på farge, med gule ringer i mellom hvert av leddene på bakkroppen. Framvingene er trekantet, ganske lange. De har en brunlig flekk i framkanten. Bakvingene er mye mindre, omtrent en tredjedel av framvingene, de er ganske runde i formen. Vingene holdes rett opp og ut fra kroppen i hvile. Lengst bak på bakkroppen er det tre lange haletråder (cerci).

   

  Når

  Den klekker forholdsvis tidlig på året, vanligvis allerede 14 dager etter at vannet har blitt isfritt om våren.

   

  Hvor

  Stor spissgjelledøgnflue finnes i mange typer ferskvann, i stille vann og stilleflytende elver. Den tåler ganske lav pH-verdi.

   

  Nymfer/larver

  Nymfene er mellom 7-12 millimeter lange og har en langstrakt og rund kroppsform. De har tre haletråder som er omtrent like lang som kroppen. De har utvendige trakégjeller på bakkroppen som er bladformet og utdratt i en enkelt smal trådformet spiss, et filament. Den er svært lik liten spissgjelledøgnflue, men kan skilles fra denne på at overgangen mellom selve bladet i gjellen og filamentet danner en brå overgang, ikke en jevn bue. Undersiden av første (lengst fram) lår (femur) har tapper med fine hår og ikke enkle små oppflikede tapper. Kloen på tredje beinpar er kortere som selve kloen, ikke lengre enn en trefjerdedel.

   

  Levevis

  Eggene slippes av hunnen ned på vann overflaten. De synker straks til bunnen. Stor spissgjelledøgnflue lever mesteparten av sitt liv som larver eller nymfer. De spiser små partikler av organisk materiale, som alger, planterester eller råtnende planter.

   

  Les mer på: www.wikipedia.no

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles