More

  Laksen skal tilbake til Trysil

   

  I forbindelse med prosjektet «Vänerlaksens frie gang» settes det ut rogn i spesialkonstruerte kasser under isen, som forhåpentlig er klekkeklare til våren.

   

  Vänerlaks unge. Foto: Länsstyrelsen i Värmland. 

   

  Før i tiden kunne laksen vandre fra Vänern og helt opp mot Femunden, en vandringsvei på hele 400 km! Den største utfordringen er å igjen skape frie vandringsveier for fisken.

   

  Prosjektet er i stor grad et tiltaksrettet prosjekt primært rettet mot mulighetene for å øke laksens naturlige reproduksjon i hovedvassdraget og i sidevassdrag der det tidligere har vært forekomster av laks. Muligheter for å få gytevandrende laks opp til gyteområdene og laksesmolten (de utvandringsklare lakseungene) ned igjen til Vänern, blir hovedutfordringen for prosjektet. Viktige tiltak blir kalking, biotoptiltak, samt å få til velfungerende oppstrøms og nedstrøms fiskepassasjer forbi kraftverkene.

  Les mer om prosjektet «Vänerlaksens frie gang» her

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles