Hvorfor slutter så mange å fiske?Del dette:

Skriver Norges Skogeierforbund på sine nettsider.

Det har blitt færre fritidsfiskere. Tiltak for fiske i vann og vassdrag har sunket. Enkelt fritidsfiske er ikke in i tiden. Forvaltningen må moderniseres. Spredning av uønsket fisk er et økende problem.De som steller med innlandsfiske, har fått noe å henge fingrene i. Det er behov for en stor innsats over lengre tid for å restituere kvaliten av innlandsfisket og rekruttere nye fiskere blant de yngre.

Derfor har Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Norges Fjellstyresamband, Statskog SF, Finnmarkseiendommen og Hanen gått sammen om planer for et femårig innlandsfiskeprogram. Det må kjøres i samarbeid med offentlige myndigheter og bruker- og rettighetshaverorganisasjoner, starte neste år og ha en årlig ramme på 9 millioner kroner, skriver organisasjonene i brev til Miljøverndepartementet.

Les hele saken og brevet på Norges Skogeierforbund sine nettsider.

Del dette:
Prev Justin Bieber på fisketur!!!!!!!
Next Sesongens første flue-harr i øvre Glomma

Comments are closed.