More

  Hunnselva – en slager på Toten

  Hunnselva ser ut som en sølebekk like overfor Raufoss sentrum, men når vi nærmer oss fluesona er det åpenbart at skinnet bedrar. Dype meandrerende svinger, overhengende vegetasjon, kombinert med mørk bunn og et lite whiskyskjær på vannet, får elva til å virke mørkere enn det den egentlig er.

  Ved fluesona er vannet mer enn klart nok til at en liten ørrettass avslører seg helt inne ved bredden av en stor gressbakke – et av de få stedene i elva hvor det er mulig å foreta et normalt fluekast over hodet.

  – Det blir ganske folksomt her på bakken, spesielt i den beste klekketida, ler Per-Erik Svenskerud, leder for fiskestellutvalget i Vestre Toten JFF.

  Foreningen forvalter hele Hunnselva, og har de siste årene nedlagt et formidabelt arbeid med å redde den opprinnelige ørretstammen. Elva som tidligere var så forurenset at forskere fra Norsk institutt for vannforskning tidlig på 60-tallet konkluderte med at elva var ”biologisk død”, er rein igjen. Og ørreten er på frammarsj.

  Ikke bedre før

  De første tørrfluekrokene fløt nedover Hunnselva allerede i 1930-årene. Store bustete fluer med klingende navn som Kaktus, Humla og Skinnfell, vitner om en litt annen redskapsbruk enn dagens sirlige og sparsomt bundne imitasjoner av døgnfluer med latinske navn. Likevel; drevne fiskere brukte allerede da fluer som skulle ligne på insektene som klekket i elva, og Grønnskrotten er fortsatt en god imitasjon av døgnflua Baetis rhodani, Hunnselvas signaturinsekt framfor noen.

  Les mer om Hunnselva i Jakt og Fiske #5, tilgjengelig hos Narvesen eller for medlemmer av NJFF.

   


   

  Fiske i Hunnselva

  Se faktaboks under bilde

   

   

  Foto: Vegard Veberg

  Beliggenhet: Renner fra Einafjorden til Mjøsa. Hunnselva er det nest største av elvene med avrenning til Mjøsa, bare Lågen er større. Nedbørsfeltet strekker seg fra Lygna i sør til Gjøvik og Vardal i nord.

  Vannkvalitet: Elva får tilsig både fra næringsrike myrområder og kalkrike sidebekker, noe som gjør Hunnselva svært næringsrik og motstandsdyktig mot sur nedbør.

  Fiskearter: I de nedre delene av elva er det en viss oppgang av Mjøsørret, samt harr. I de øvre delene er det kun ørret, ørekyte og gjedde, samt en og annen abbor.

  Fiskeregler: Sesongen strekker seg fra 10. mai til 10. september. Elva har en fluesone hvor all fisk skal settes ut igjen. I resten av elva skal all ørret under 20 cm og over 40 cm slippes ut igjen. Utenfor fluesona er det kun tillatt med mark, spinner eller flue (maks 2 fluer). Sluk og wobbler er forbudt. Oppsynet er i elva daglig i fiskesesongen.

  Fiskekort: Døgnkort: kr 75,-, ukekort: kr 150,-, sesongkort: kr 250,-. Kort kjøper du hos Arne Vangen AS, Raufoss, Sport 1 Raufoss, Shell Raufoss (7-Eleven), Shell Reinsvoll og Turistkontoret, Gjøvik.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles