More

  Hummersesongen 2013 – Hummerfiske er i gang

  Nå starter straks hummersesongen 2013 og hummerfiske er i gang. 

  Fiskeridirektoratet har innført enkelte lover og regler du må sette deg inn i når du skal fiske hummer. Årsaken er enkel; Hummerbestanden langs norskekysten er sterkt redusert. For å gjenoppbygge bestanden er det innført strenge regler for fangst. Her er en kort oversikt over gjeldende regelverk for fangst av hummer.

  Viktige regler for Hummersesongen 2013 – hummerfiske.

  Åpning av fisket
  Fredningstiden for hummer utløper 1. oktober kl 08.00 (over hele landet).

  Hummersesongen 2013 - hummerfiske er i gang
  Fersk hummer – Foto HOOKED
  • På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke er det tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 30. november. For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 31. desember.
  • Helligdagsfredning: I hummerfiskeperioden fra 1. oktober til 31. desember er det forbudt å sette eller trekke teiner på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige i tidsrommet fra og med lørdag klokken 24.00 til og med søndag klokken 24.00 (jf. utøvelsesforskriften § 35 (2)).
   Se: Utøvelsesforskriften
  • Det er ikke lov å sette eller trekke teiner til fangst av hummer på den samme kyststrekningen fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang.
  • Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner. Hummer tatt med annet redskap skal settes tilbake i sjøen.
  • Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.
  • Felles minstemål for hummer i hele landet er 25 cm.
  • Personer som driver fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert – eller fra land – kan drive fiske etter hummer med inntil 10 teiner. Begrensningen på 10 teiner gjelder også per fartøy.

  Dersom flere personer fisker hummer med samme båt, kan de til sammen altså ikke fiske med mer enn 10 hummerteiner samtidig.

  Antall teiner for hummerfiske og antall ruser for fisk kan heller ikke overstige 10 stk totalt.

  Les mer om reglene for rusefiske her.

  • I teiner som er satt ut for fangst av hummer, skal det være minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. Åpningens diameter skal være minst 60 millimeter.
  • Åpningene skal være plassert i fangstkammeret på en slik måte at hummeren lett kan ta seg ut av redskapet.
  • Åpningen skal vær plassert helt nede ved redskapsbunnen, men ikke lenger nede enn at det blir fri passasje gjennom åpningene når redskapen står ute for fangst.
  • Sanke- og samleteiner og hummerteiner skal være tydelig merket med eiers navn og adresse.
  • Fra og med 1. januar til 1. oktober klokken 08.00 er det forbudt å oppbevare hummer i sjøen. Hummer som innen 1. januar er innmeldt og registret av salgslagene for omsetning kan likevel oppbevares i sjøen. Fiskeridirektoratets regionkontor i det angjeldende området kan gi tillatelse til å oppbevare hummer i sjøen til godkjent kjøper.
  • Krabbeteiner som er satt ut på strekningen mellom svenskegrensen og til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke skal ha minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. Fluktåpningene skal ha en diameter på minst 80 millimeter.

  Fredningsområder for hummersesongen 2013 – hummerfiske 
  Det er etablert fire fredningsområder for hummer i Sør-Norge. Fredningsområdene finner du ved å bruke Fiskeridirektoratets kartverktøy.

  Områdebaserte tiltak i Tvedestrand kommune
  Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt forskrift om en tidsavgrenset soneinndeling av sjøområder i Tvedestrand kommune.

  Dette innebærer at det er innført fangstbegrensingar i enkelte lokale områder, både i fritidsfiske og for yrkesfiskere.

   

  Kilde: Fiskeridirektoratet

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles