More

  Halve Norges befolkning har fisket det siste året

  Hele 48 prosent av innbyggerne i Norge har vært på fisketur de siste tolv månedene. Dette er en økning på 300 000 personer fra 2013.

  Av: Endre Hopland

  2014 var Sportsfiskets år og 2015 er Friluftslivets år, og det hersker liten tvil om at det norske folk omfavner disse kampanjene. Målinger gjort av Ipsos MMI dokumenterer nemlig en sterk vekst i antallet fritidsfiskere i befolkningen vår. I løpet av to år har vi fått hele 300 000 nye fritidsfiskere i Norge, en økning på 18 prosent. Faktisk viser tallene at godt over to millioner nordmenn fisker hvert eneste år. I tillegg fisker vi oftere enn før, i snitt elleve ganger per år.

  – Det betyr veldig mange flere fisketurer, med den positive folkehelsegevinsten det gir, og vi i Norges Jeger- og Fiskerforbund er svært stolte av dette resultatet. Gjennom en formidabel dugnadsinnsats har vi løftet oppmerksomheten rundt en del av friluftslivet som sårt trengte oppmerksomhet. Vi har hatt over tusen forskjellige arrangementer i Sportsfiskets år, og det høstingsbaserte friluftslivet som i mange år har hatt en nedadgående deltagertrend, har nå fått seg en skikkelig oppsving, sier Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF.

  Tallene fra Ipsos MMI viser altså at Norges befolkning i snitt fisker elleve ganger i året. De viser også at flere menn enn kvinner fisker, og at disse altså fisker mer enn tidligere. Oslo og Østlandet generelt peker seg ut med lavest snittall, syv-åtte ganger i året, mens det på Vestlandet og i Nord-Norge i gjennomsnitt fiskes 16-17 ganger per år. Det er ellers verd å merke seg at langt flere yngre enn eldre oppgir å ha vært på fisketur det siste året.

   

  – Ved bruk av det frivillige apparatet som organisasjonene besitter, kan vi faktisk utgjøre en forskjell, og ved tilskudd til aktivitetstiltak på friluftslivssektoren, kan man oppnå betydelige gevinster i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Hver krone investert gir mangfold tilbake, sier Farstad.

   

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles