More

  Genetisk påvirket av oppdrettslaks

  Undersøkelser av laks fra 21 elver langs hele kysten viser at laksebestandene i minst seks av elvene er genetisk påvirket av rømt oppdrettsfisk

  Seks elver genetisk påvirket av oppdrettslaks - (c) Havforskningsinstituttet

  FOTO: Seks elver genetisk påvirket av oppdrettslaks – (c) Havforskningsinstituttet

   

  Minimum seks elver påvirket

  – Av de 21 elvene som er undersøkt, er det minimum seks som har blitt genetisk påvirket. Vi har kommet fram til dette resultatet med å analysere såkalte mikrosatelitt-dna-markører fra laksen. Det er også utviklet en ny og mer nøyaktig metode basert på SNP-dna-markører, men disse resultatene er ikke ferdig analysert enda, forteller forsker Kevin Glover. Når prøvene er analysert med den nye metoden om noen måneder, kan det vise seg at det er flere laksebestander som er påvirket enn det som er kommet fram nå.

  De seks elvene det er funnet genetiske forskjeller i, er Vosso, Opo, Lone, Vestre Jakobselv, Figgjo og Berbyelva. Det er rapportert rømt oppdrettslaks i alle disse, men i ulik mengde. I 15 av de undersøkte elvene er det foreløpig ikke funnet endringer.

   

  Robuste bestander kan hindre påvirkning

  To av elvene som utmerker seg, siden det ikke ble funnet genetiske forandringer til tross for at det er registrert mye oppdrettsfisk i dem, er Etneelva og Namsen.

  – Disse elvene har hatt store og robuste bestander av villaks i perioden prøvene ble tatt, dermed kan den rømte fisken ha blitt utkonkurrert av den ville fisken på gyteplassene. De har dermed ikke fått gyte og har derfor ikke påvirket villaksen. At rømt oppdrettsfisk blir utkonkurrert på gyteplasser der det er mye villfisk, er også observert i andre land, og det er derfor sannsynlig at dette også gjelder i Norge, sier Glover. En annen årsak til at det ikke er funnet endringer i disse to elvene, kan være metoden som er brukt. Fra modellering vet vi at denne typen genetisk markør (mikrosatelitt-dna) underestimerer endringene. I så fall bør endringene vises når resultatene fra den nye metoden er klar.

   

  Kilde: Havforskningsinstituttet

   

   

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Previous articleTor Grøthe
  Next articleStørste ørreten jeg har tatt!

  Related articles