More

  FS-brukerne har fått 142 forskjellige arter

  Artsfiske er i stadig fremgang i Norge, og på Hooked-eide Fiskersiden (FS) har en rekke av forumsbrukerne ført artslister i mange år. De første listene ble faktisk lastet opp tilbake i 2004. Til sammen har forumets aktive fiskere fått imponerende 142 forskjellige arter innenfor Norges grenser.

  Fiskerelaterte lister er alltid morsom lesestoff for oss fiskenerder, og for det raskt voksende artsfiskemiljøet i Norge er artslistesamlingen på Fiskersiden en liten himmel. I fjor sommer tok også moderator Martin Solem på seg den svære jobben å systematisere det allerede publiserte materialet.

  Diverse fisk
  Artsmangfoldet i Norge er stort. På bildet ser vi fra venstre: Makrell, sypike, blåstål, horngjel, lyr, brosme, hyse og torsk. (Foto: Endre Hopland)

  – Godt hjulpet i gang av Cassius (FS-bruker, red.anm.), og etter forslag om å hente ut litt mer informasjon fra artslistene, har jeg laget et regneark med artslistene til Fiskersidens «Topp 89»-artsjegere. Det tilsvarer alle som har 50 arter eller mer i artslisteoversikten, kan Martin Solem fortelle.

  Med forbehold om mulige feilaktige artsbestemmelser, viser altså oversikten at de fremste artsjegerne tilknyttet Fiskersden til sammen har fått hele 142 forskjellige arter.  Statistikken viser ellers at seks arter er på alle sine lister, og at ti forskjellige arter bare er registrert en eneste gang.

  Artene i alfabetisk rekkefølge, med antall unike listeføringer, er som følger:

  Abbor — 88
  Asp — 43
  Bekkerøye — 61
  Berggylte — 89
  Bergkutling — 52
  Bergnebb — 90
  Blåkjeft — 34
  Blåkveite — 3
  Blålange — 29
  Blåstål — 88
  Brasme — 69
  Breiflabb — 18
  Brisling — 29
  Brosme — 85
  Brungylt — 49
  Canadarøye — 7
  Dvergmalle — 59
  Dvergulke — 70
  Femtrådet tangbrosme — 5
  Firetrådet tangbrosme — 1
  Fjesing — 68
  Flekket fløyfisk — 2
  Flire — 67
  Fløyfisk — 61
  Gapeflyndre — 53
  Gjedde — 86
  Gjørs — 58
  Glassvar — 37
  Gressgylt — 70
  Gresskarpe — 1
  Grundling, sandkryper — 25
  Grønngylt — 79
  Gråsteinbit — 69
  Gullbust — 59
  Gullfisk — 45
  Harr — 63
  Havabbor — 30
  Havbrasme — 2
  Havmus — 34
  Havål — 25
  Hork — 61
  Horngjel — 84
  Hornkvabbe — 17
  Hvitfinnet steinulke — 12
  Hvitskate — 4
  Hvitting — 90
  Hyse — 91
  Hågjel — 74
  Håkjerring — 9
  Hårvar — 5
  Isgalt — 2
  Karpe — 68
  Karuss — 70
  Kloskate — 31
  Knurr — 90
  Kolmule — 43
  Krøkle — 11
  Kveite — 68
  Kystringbuk — 2
  Lagesild — 2
  Lake — 56
  Laks — 70
  Lange — 90
  Laue — 75
  Leirkutling — 28
  Lodde — 3
  Lomre — 65
  Lusuer — 83
  Lyr — 91
  Lysing — 60
  Makrell — 91
  Mora — 8
  Mort — 84
  Nipigget stingsild — 23
  Nordlig knurrulke — 14
  Paddetorsk — 51
  Panserulke — 2
  Pigghå — 74
  Piggkutling — 1
  Piggskate — 56
  Piggulke — 2
  Piggvar — 47
  Pukkellaks — 2
  Regnbueørret — 56
  Regnlaue — 30
  Rognkjeks — 47
  Rødflekket kutling — 6
  Rødknurr — 33
  Rødspette — 89
  Røye — 78
  Sandflyndre — 91
  Sandkutling — 73
  Sei — 91
  Sik — 59
  Sild — 79
  Skjeggtorsk — 13
  Skjellbrosme — 4
  Skolest — 2
  Skrubbe — 88
  Slettvar — 13
  Smørflyndre — 4
  Småflekket rødhai — 31
  Småsil — 10
  Småvar — 1
  Snabeluer — 1
  Solabbor — 50
  Spisshalet kutling — 1
  Spisskate — 15
  Stam — 66
  Stamsild — 1
  Steinsmett — 42
  Stor havnål — 3
  Stor kantnål — 6
  Storsil — 16
  Strømsild — 39
  Suter — 74
  Svarthå — 78
  Svartkutling — 84
  Svartskate — 1
  Sypike — 90
  Sørv — 81
  Taggmakrell — 72
  Tangkutling — 55
  Tangkvabbe — 34
  Tangsnelle — 3
  Tangsprell — 48
  Tangstikling — 40
  Torsk — 91
  Trepigget stingsild — 73
  Tunge — 8
  Tungevar — 1
  Tykkleppet multe — 1
  Uer — 60
  Ulke — 83
  Vanlig Ringbuk — 1
  Vassild — 38
  Vederbuk — 77
  Ørekyte — 72
  Ørret — 91
  Øyepål — 51
  Ål — 85
  Ålekvabbe — 56

  De mest oppsiktsvekkende fangstene er naturlig nok de med færrest oppføringer. Likefullt er det utrolig moro at arter som flekket fløyfisk, havbrasme, isgalt, kystringbuk, lagesild, panserulke, piggulke, pukkellaks, firetrådet tangbrosme, piggkutling, småvar, snabeluer og spisshalet kutling har blitt tatt på sportsfiskeredskap i Norge.

  Hvor lang den samlede artslisten kan bli til slutt er ikke godt å si, men det er på det reine at det fremdeles finnes mange arter norske, listeførende sportsfiskere ikke har stiftet bekjentskap med. St.Petersfisk er en av artene som blir stadig vanligere i norske farvann, og nesten hvert eneste år kommer det også meldinger om fangster av sølvkveite. Begge er tatt med sportslige metoder her til lands, men altså ikke av noen av FS-brukerne som fører artslister. Kanskje kommer en av de i år? Eller kanskje er det den første svartflabben eller lyreknurren fanget på stang i Norge vi får høre om i 2014?

  St.Petersfisk
  St.Petersfisken blir stadig mer vanlig i Norge. (Foto: Endre Hopland)
  Svartflabb
  Svartflabben ligner veldig på breiflabben, men bar svart bukhinne. (Foto: Privat)
  Lyreknurr
  Knurr er en vanlig fisk i Norge, og slektningen rødknurr treffer en på fra tid til annen, og på spesielle plasser. Lyreknurren er derimot en veldig sjelden fangst i Norge, men fisken på bildet er fanget her til lands. (Foto: Privat)

  Har du lyst å føre din egen artsliste? Da er du hjertelig velkommen til å opprette din egen bruker på Fiskersiden, og gå til delforumet Artsidentifisering/Artsdiskusjon. Dette er selvsagt helt uten kostnad, og i tillegg til artslister kan du også lese og skrive om det meste som har med fiske å gjøre på samme forum. Kanskje har du allerede en fisk på listen din som ennå ikke finnes i sammendraget?

  Har du fått en spesiell fangst, og har bilde eller film av fangsten? Da vil vi gjerne høre om det. Send bilde/film og noen kjappe detaljer til endre@hooked.no. Skitt fiske!

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles