More

  Frykter deponiet skal ødelegge for laksen

  Denne kjempelaksen ble tatt under stamfiske i Nausta i Sunnfjord nylig. Nausta er en av de viktigste lakseelvene på Vestlandet, og dersom det blir deponert gruveavfall i Førdefjorden, frykter elveeierlaget det verste for fremtiden.

  Av: Endre Hopland

  Laksen som svømmer rolig rundt i karet foran oss er en av Naustas virkelige giganter. Med sine gode 17 kilo, fordelt på 121 centimeter, er hannfisken sine gener utvilsomt viktige for denne perlen av en elv. Laksen er tatt under stamfiske av en av elvens faste fiskere, og nå venter viktige skjellprøver før kjempen skal få fullføre jobben den gikk på elven for å gjøre.

  Eiliv Erdal er leder i Naustal Elveeigarlag. Som så mange andre i området, frykter han for konsekvensene det planlagte deponiet for avfallet fra Engebøfjellet vil kunne føre med seg. Selv om deponiområdet ligger langt unna Nausta, er nemlig fjorden Naustalaksens vandringsvei til og fra elven. Næringen i fjorden er også essensiell for unglaks på veien til havs. Erdal mener mangelfull kunnskap og lite forskning på området bør tenne varsellampene hos noen og enhver.

  – Det vi frykter mest akkurat nå, er det som kommer frem i rapportene til NINA. De sier selv at de ikke har forsket nok på hvilke konsekvenser et gruveavfallsdeponi i Førdefjorden kan få for laks og sjøørret. Nyere forskning viser jo at både laksesmolt og sjøørretsmolt er avhengig av god tilgang på dyreplankton i utvandringsfasen for å holde oppe energinivået, sier han, og peker på at store mengder gruveavfall vil ta knekken på planktonet i fjorden.

  – En av konsekvensene av et deponi kan dermed bli en svekket smoltbestand som vandrer ut. Denne skal igjen gjennom et lusebelte ute på kysten som i seg selv kan være tøft nok for en liten fisk. Er fisken allerede svekket når den kommer så langt, kan dette blir en medvirkende årsak til at vi får en kraftig redusert tilbakevandring til Nausta, sier Erdal til Hooked.

  Eiliv Erdal
  Eiliv Erdal frykter for konsekvensene et gruveavfallsdeponi i Førdefjorden kan føre med seg. (Foto: Endre Hopland)

  Som så mange andre av innbyggerne langs Førdefjorden, engasjerer elveeierlagslederen seg sterkt i kampen mot den planlagte gruveavfallsdeponeringen. Han har selv gitt opp en yrkeskarriere i utlandet til fordel for gårdsdrift og fisketurisme på hjemstedet.

  – En rein fjord uten gruveavfall betyr mye for alle som bor her, også for mine medlemmer i elveeierlaget. At vi har en lakseelv som er god, som produserer mye og stor fisk og som gir inntekter til mange elveeiere, er noe vi selvsagt ønsker å bevare. Deponiet vil kunne ødelegge for det produktet vi har opparbeidet over flere år, og det ville vært tragisk, sier han til Hooked.

  Vi i Hooked har tatt et tydelig standpunkt i fjorddeponisaken. Vi er selvsagt ikke negativ til verdiskapning og nye arbeidsplasser, og for den saks skyld heller ikke til gruvedrift. Det vi derimot er motstandere av er selve fjorddeponeringen. Sammen med Nidaros kystmeitelag (NKML) har vi derfor startet initiativet FiskForFørdefjorden, som har fokus på de fiskemessige konsekvensene et potensielt deponi vil føre med seg. Vis din støtte til FiskForFørde ved å like denne Facebook-siden. Mye mer stoff om temaet kommer i månedene fremover. #FiskForFørdefjorden #FFF

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles