More

  Sjekk den canadarøya

  Krister Kristiansen hadde et håp om få canadarøye da han i helgen la turen til Lutvann i Oslo. At han skulle få en fisk som bunnet vekta han hadde med seg hadde derimot ikke streifet tankene hans.

  – Det er nokså sykt. Jeg hadde med meg en vekt som går til 5 kilo, men den gikk rett i bunn. Det er ikke greit å si hvor tung fisken faktisk er, men jeg vil anta et sted mellom 6 og 6,5 kilo, sier storfiskeren til Hooked.

  Bildet og videoen lyver en smule, da Kristiansen er en røsselig kar.

  Fisken ble aldri kontrollveid. Å ta livet av en så stor canadarøye  er nemlig uaktuelt for sportsfiskeren fra hovedstaden. Kjempefisken fikk derfor svømme uskadd tilbake til Lutvanns dyp.

  – En fantastisk opplevelse, sier Kristiansen til Hooked.

  Her kan du se video av storfangsten i det den blir sluppet løs igjen: 

  Om Canadarøyer i Lutvann og Nøklevann

  Årsaken til at den ble introdusert, og effekten av det, er spennende historikk. I Lutvann i Østmarka var det den vanlige røya som var grunnproblemet. Opprinnelig var denne satt ut. I dette brådype vannet fikk røya gå i fred i dypet uten å treffe på andre predatorer (abbor og ørret) nesten hele året. Det resulterte til slutt i en overbefolket og verdiløs røyebestand som i tillegg ble plaget av parasitter i kjøttet. Det ble forsøkt uttynningsfiske, men brådypet gjorde det lite effektivt å fiske med garn, og agnede teiner fungerte ikke slik som andre plasser nordover i landet.

  Da fant forskerne ut at det skulle forsøkes med naturlig predasjon fra canadarøye for å redusere røyebestanden. Det var i vinden på den tiden, da det også ble satt ut gjørs flere steder (bl.a. i Gjersjøen for bedre drikkevannskvaliteten osv). I følge NINA ble det satt ut 75 canadarøyer i 1985. Jeg har hørt at det var ”rundt 1980”, men mulig de har rett. Canadarøye er som kjent en rovgrisk, nær slektning av vanlig røye med samme dype og kalde habitatbruk. Dermed traff alle smårøyene plutselig på rovfisker i dypet. Det tok ikke mange år før det gav kjempepositive resultater med stor og flott vanlig røye uten parasitter. Den reduserte næringskonkurransen resulterte også i rødere kjøttfarge hos vanlig røye. I tillegg ble det en ekstra ressurs og mer spennende å fiske der, siden det ble noen store rovfisker.

  Siden dette er en utpreget toppredator som reguleres etter byttefisktilgangen, så blir det ikke for mange av den. Det er den øverste spissen i næringspyramiden. Nå er fiskesamfunnet i god balanse med toppredatorkontroll, og det finnes storvokst fisk av ørret, røye, abbor og canadarøye (pluss stingsild) i sunne tettheter. Om canadarøya blir borte, så tar det nok ikke mange år før den vanlige røyebestanden igjen blir småfallen og verdiløs som før. Denne sammenhengen er bakgrunnen for at de fleste sportsfiskerne velger å slippe canadarøye ut igjen. I tillegg til at det øker sportsfiskeverdien betraktelig at det finnes noen gamle kjempefisker. Store rovfisker (særlig fiskespisende gammel røye) er heller ikke særlig egnet til mat pga. opphopning av miljøgifter.

  Det er verdt å merke seg at det også ble satt canadarøye i Nøklevann. Dette vannet skiller seg fra Lutvann ved at fiskesamfunnet er mer komplekst. Her er det også andre toppredatorer som gjedde og lake. Her er det ikke påvist noe canadarøye-reproduksjon. Samtlige av de store fiskene som har blitt fanget, har stammet fra de gamle utsettingene. De blir vel opptil 40 år gamle. UIO har analysert flere av de som har blitt kakket. I disse dager er det kanskje maks 2-3 individer i året som blir tatt, så de er på vei vekk. I dette vannet har de ikke den samme økologiske nytteeffekten som i Lutvann, siden det ikke finnes vanlig røye. Det virker som om gjedde og lake dominerer over canadarøya der. Min teori er at de gunstige bunnpartiene med grov grusbunn, som i tillegg har riktig dybde, hvor canadarøya gyter, er de samme som laken bruker. Det er veldig mye smålake i Nøklevann som nærmest støvsuger bunnen. Luktesansen og skjeggtråden til laken gjør den svært effektiv til å finne både rogn og yngel som ligger der nede. De små canadarøyene som kommer seg unna laken, blir antagelig tatt av gjedde rimelig snart. Det er også mer kreps i Nøklevann enn i Lutvann, men tror kanskje ikke de spiller noen rolle i den sammenhengen.

  Kilde: OFA

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles