Partnere og andre bidragsytereDel dette:

En del av informasjonen du finner på HOOKED.no kommer fra våre piloter, andre samarbeidspartnere og bidragsytere. Her kan du lese om noen av de.

Ønsker du å bli en bidragsyter? Klikk her


Piloter – fiskeadministrasjoner


Vi kontaktet vi 4 fiskeadministrasjoner for å høre om de ville være med å ta et nødvendig løft innen sportsfiske-Norge og bruke HOOKED.no som en kanal i dette arbeidet. Vi presenterte konseptet HOOKED.no og vår visjon og våre verdier, og hvilke fordeler vi opplever det gir våre partnere.

3 av 4 har sagt ja  – hvorpå sistemann rakk ikke behandling før styremøte. Så nå etter lansering vil mye ulik informasjon fra disse kildene bli fortløpende tilgjengelig for alle fiskere igjennom HOOKED.no på web og mobil*. Enten det være seg fiskeplasser, artsinformasjon eller muligheten til å «følge» din lokale administrasjon i deres arbeid året igjennom.

OFA – Oslomarka Fiskeadministrasjon

TOFA – Trondheim og omland fiskeadministrasjonRFA – Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon

 

Ønsker du også å bli en samarbeidende administrasjon/forening? – registrer deg i dag og sett i gang! Kontakt oss gjerne med eventuelle spørsmål.

 

Andre samarbeidspartnere


Fiskipedia.no

Vi er veldig glade for å ha fått et samarbeid med Fiskipedia.no – artsinformasjon på nett.

Mange av fiskeartene du finner under vår Tips & Triks seksjon, er utdrag fra www.fiskipedia.no.

 

Bidragsytere & kilder


Kartdata

Vann og elver. – Her henter vi data fra NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat). REGINE og ELVIS basene.

Fjorder – Punkter levert av Statens Kartverk v/ Norkart Geoservice

 

Fiskearter & annet

Endel supplerende data hentes også i fra www.wikipedia.no

 

Værvarsel

Hentes i fra www.yr.no

 

Fluebilder & imitasjoner

Kommer i fra www.baetismedia.no

 

Fiskebilder

Er kjøpt og lisensiert i fra www.scandfish.com – Scandinavian Fishing Year Book.

Del dette:
Prev Om HOOKED AS
Next Bakgrunn

Comments are closed.