More

  Fiskefesten – sommerens store fiskekonkurranse

  Fiskefesten er en konkurranse i fiske etter ørret som foregår i ikoniske Mistra og Storsjøen i Rendalen kommune. Det hele startet i 2014 hvor en kompisgjeng ønsket å lage en fiskekonkurranse for å fremme fiske og øke besøket til fiskeeldoradoet Rendalen. Det ble etter hvert søkt samarbeid med Storsjødreggen, og Fiskefesten ble utvidet med en kontrollert utfasing av navnet Storsjødreggen. Fiskefesten ble derved utvidet til en fiskekonkurranse som omfatter både elv og sjø. Samarbeid og samhandling har bidratt til at Fiskefesten blir stadig mer attraktiv og familievennlig.

  I 2019 har vi en klar målsetting om ytterligere en ny rekorddeltagelse!

  Fiskefesten blir i år arrangert 28. – 30. juni 2019 8en uke før Femunddraget. Arrangementet finner sted på Åkrestrømmen i Rendalen kommune. Fiskekonkurransen innebærer fiske med båt i Storsjøen og stangfiske i elva Mistra, men omfatter også Åkrestrømmen og et stykke oppover Nordre Rena.

  Foto: Bjørnar Hansen

  Fiskekonkurransen går over to dager – fra fredag 28.juni kl. 13.00 til søndag 30.juni 2019 kl.10.00. Det er kun ørret som kan veies inn. Du kan velge mellom fiske i Storsjøen og Mistra. I Storsjøen kan man benytte både båt og fiske med stang fra land, mens i Mistra kan man kun bruke stang fra land. Det kan maksimalt brukes 6 stenger/sluker pr. båt. I 2019 er konkurransen obligatorisk fang og slipp, og minstemål i forbindelse med konkurransen vil være 30 cm i elv og 40 cm i sjø. Forskjell i minstemål er basert på mange års erfaring – og anses å være absolutt rettferdig. Søndag kl.13.00 foregår trekning og premieutdeling i Åkrestrømmen Kulturpark. Ønsker man å ta med seg fisken, er dette mulig. I samarbeid med NINA vil det være etablert en registreringsstasjon i Storsjøen Småbåthavn for fisk som er tatt i Storsjøen – hvor det vil tas skjell- og vevsprøver for løpende kartlegging av ørretstammens utvikling. Vi appeller til de som tar med seg fisk om å bidra til dette!

  Foto: Bjørnar Hansen

  Bakgrunnen for at Fiskefesten for 2019 har valgt å gjennomføre fiskekonkurransen som ren fang og slipp er at det er flere hensyn som taler for en strengere regulering av fisket, både for å utnytte ørretens vekstpotensial og utvikle et attraktivt storørretfiske i Storsjøen, Mistra og Nordre Rena, samt sikre at man har en gytebestand av tilstrekkelig størrelse som utnytter produksjonspotensialet i hele vassdraget. Vi søker dessuten stadig forbedrede løsninger for deg som deltager, og det vil bli delt ut målebånd som alle skal benytte for å registrere fisk fortløpende. Retningslinjer for avfotografering og registrering vil meddeles senere. De som ønsker kan selvfølgelig ta med seg matfisk eller troféer. Som tidligere nevnt anmoder vi imidlertid om at de som tar opp fisk i sjøen registrerer denne i båthavna slik at forskningen på ørretbestanden i regi av NINA ikke mister forskningsgrunnlaget. Innveiing i båthavna foregår lørdag kl. 10-13 og søndag fra kl. 09-11.

  Foto: Bjørnar Hansen

  Vi ønsker at de som i en eller annen form deltar i Fiskefesten – i fiskekonkurransen eller på andre arrangement i tilknytning til Fiskefesten – skal få en best mulig opplevelse, og vi gjør alt vi kan for at nettopp du skal synes dette er flott arrangement. Med bakgrunn både i innspill fra deltagere og samlet evaluering har vi for 2019 gått bort fra bil som hovedpremie og vil benytte attraktive pengepremier til de heldige som blir trukket ut.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles